tisdag 21 november 2023

45 nya lägenheter byggs vid Strömstadsvägen

Uddevallahems senaste nybyggnadsprojekt Bastionen vid Strömstadsvägen ska byggas ut med ytterligare 45 lägenheter. Den nya fastigheten kommer att ligga i direkt anslutning till den befintliga och till Skansberget.

Till vänster: Projektbild som visar det nu färdigställda Bastionen längst fram mot Strömstadsvägen och bakom mot Skansberget det planerade nybygget. Till höger: projektbild på det planerade nybygget.
Bilder: Uddevallahem

Den kommunala bostadsstiftelsen meddelar i ett pressmeddelande att man nu startar upphandlingen av projektet:

- Efter det positiva bemötandet och stort intresse har vi valt att fortsätta utveckla en ny fastighet i vårt attraktiva bostadsområde på Strömstadsvägen, säger Uddevallahems ordförande David Sahlsten (KD):

- Här kommer vi att kunna bygga bra bostäder och samtidigt erbjuda närheten till både natur och centrum. En expandering av kvarteret  Bastionen kommer vara ett välkommet tillskott i Uddevallahems förvaltning.

Planerat från början
Uddevallahems kv. Bastionen består av 59 lägenheter i två huskroppar, och blev inflyttningsklart vintern 2022/2023. Redan när detta bygge inleddes i maj 2021 hade Uddevallahem köpt mark för att kunna bygga ytterligare bostäder i direkt anslutning.

"Sammanlagt bildar de två husen en fastighet i ett attraktivt läge i centrala Uddevalla. Uddevallahem har ambitionen att fortsätta att arbeta med små yteffektiva lägenheter, bra energi- och miljölösningar till en rimlig hyresnivå", skriver bostadsstiftelsen om det nya projektet.

Bygget beräknas kunna starta tredje kvartalet 2024 och vara klart under 2026.
---