lördag 8 maj 2021

Klart för första spadtaget - och sedan ska ännu ett hus byggas

(Uppdaterad 9 maj)
Tisdag 11 maj livesänder Uddevallahem första spadtaget för nybygget Bastionen på Strömstadsvägen.
Samtidigt står det klart att stiftelsen köpt ytterligare mark intill för att bygga en tredje huskropp, berättar Bohusläningen.

""
Projektbild Bastionen
Bild: Uddevallahem

Bastionen byggs i två huskroppar och ska innehålla 59 lägenheter med modern digital teknik. NCC är byggherre och inflyttning är planerad till vintern 2022-2023.

När detta projekt är klart kommer ytterligare ett liknande hus att byggas i direkt anslutning bakom nybygget. Stiftelsens förvaltningschef Ronny Bohm säger till Bohusläningen att lantmäteriförrättning just nu pågår.

- Vi bygger ett hus i taget. Det blir ett liknande hus som Bastionen med små, yteffektiva lägenheter, säger Ronny Bohm till tidningen.
---


19 maj 2022: