torsdag 19 maj 2022

Bastionens boende ska få sin el från solen

Uppdaterad 20 maj /
Hyresgästerna i Uddevallahems pågående bygge Bastionen vid Strömstadsvägen kommer i första hand att få sin hushållsel från solceller på taket. Genom koppling till ett batteri kan elen sedan användas även när solen gått ner.

Flygbild över det pågående bygget med taken täckta av solpaneler.
Bastionen
Bild: Uddevalla Energi


Först i andra hand kommer elen att komma från det vanliga nätet.

Solinstallationens batteri är också kopplat till Svenska Kraftnäts marknad för frekvensreglering vilket gör att batteriet kan bidra till att reglera underskott eller överskott på elnätet.

"Unik installation"
- Denna installation är förmodligen den första av sitt slag i Uddevalla kommun vilket gör det extra roligt, säger i ett pressmeddelande Andreas Skälegård som är energi- och installationssamordnare på Uddevallahem.

Installationen är ett samarbete mellan de kommunala bolagen Uddevallahem och Uddevalla Energi. Båda aktörerna väntar nu med spänning på resultatet av investeringen då installationen är unik för en sådan här stor anläggning, skriver de bägge bolagen.

Försök med effektivare fjärrvärme
Ett annat samarbete som också pågår är inom fjärrvärmen, där ett hyreshus försetts med en fjärrvärmecentral med ny inkopplingsprincip som kallas MCC (mellankylsanslutning). Det går redan att se ett positivt resultat för den nya MCC-centralen i en lägre retur och förbättrad effektivitet i det gemensamma nätet, skriver bolagen.

- Vi tycker det är riktigt roligt att tillsammans med Uddevallahem få verka för ett hållbart Uddevalla. Att vi dessutom tillför ny förnybar elproduktion och hållbar värme gör gott både för dem som kommer flytta in i Bastionen och för övriga Uddevalla, säger Martin Ydergren, affärsansvarig för energitjänster på Uddevalla Energi.

Två leende män med gula västar och bygghjälmar.
Martin Ydergren, Uddevalla Energi och Andreas Skälegård, Uddevallahem.
Bild: Uddevalla Energi

Inflyttning i december
Bastionen kommer att innehålla 59 hyresrätter och har redan från början profilerats som ett klimatsmart boende med många digitala lösningar för de boende. Inflyttning är planerad till december 2022.
---


21 november: