tisdag 28 juni 2022

Tillstånd klart för jättesatsning på Lillesjö

Uppdaterad 4 juli /
Scandinavian Enviro Systems (Enviro) har beviljats miljötillstånd för den planerade återvinningsanläggningen på Lillesjö i Uddevalla. Det meddelar företaget i ett pressmeddelande.

Modellbild över Enviros planerade anläggning på Lillesjö.
Illustration: Enviro

Ansökan om miljötillstånd lämnades in i mitten av november förra året. Den planerade anläggningen får en kapacitet att återvinna upp till 60 000 ton per år vilket enligt Enviro är tillräckligt för att återvinna mer än 60 procent av Sveriges totala årliga volym av uttjänta däck.

Thomas Sörensson, vd för Enviro.
Bild: Enviro

- Behandlingen av vår ansökan har gått fort vilket är ett bevis för att vi fått till stånd en solid process för att ta fram underlag för och ansöka om miljötillstånd. Att vi lyckats med detta är centralt för vår fortsatta expansion där effektiva tillståndsprocesser är en viktig framgångsfaktor, säger Enviros vd Thomas Sörensson.

Slutligt beslut återstår
Något slutligt beslut att bygga anläggningen har Enviro dock inte fattat. Nu precis som tidigare understryker företaget att ett sådant beslut bland annat kräver att tillgången på uttjänta däck är säkerställt och att det finns avtal med kunder om leveranser av återvunna material.

Michelin delägare
Enviro har utvecklat en patenterad metod för att återvinna värdefulla råvaror ur uttjänta däck såsom kimrök, olja och stål. Den globala franska däcktillverkaren Michelin är sedan i april 2020 enskilt största ägare i Enviro med en ägarandel på 20 procent.

Tillstånd enligt miljöbalken
Det är länsstyrelsens miljöprövningsdelegation som med ett beslut den 28 juni gett Enviro tillstånd enligt miljöbalken. Verksamheten omfattas också av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.26 augusti:

27 september: