lördag 20 november 2021

Miljöansökan för däckåtervinning inlämnad

Scandinavian Enviro Systems (Enviro) har nu lämnat in ansökan om miljötillstånd för den återvinningsanläggning som bolaget planerar på Lillesjö industriområde i Uddevalla. Planen är att anläggningen ska stå klar i slutet av 2023.

Modellbild
Modellbild över Enviros planerade anläggning på Lillesjö.
Illustration: Enviro

Anläggningen ska till en början få en kapacitet på 30 000 ton uttjänta däck per år men på sikt är planen att anläggningen ska klara att återvinna upp till 60 000 ton per år. Detta skulle räcka till att återvinna hälften av Sveriges totala årliga volym av uttjänta däck, har företaget tidigare berättat.

Enviro bedömer att prövningen av ansökan kan ta upp till ett år, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Ett slutgiltigt beslut om etablering av en den nya anläggningen är förutom beviljat miljötillstånd också avhängigt ett flertal andra faktorer, såsom säkerställande av tillgång på uttjänta däck samt avtal om leveranser av återvunna material, skriver företaget vidare.

Klar 2023
Bolagets plan är att den nya anläggningen ska stå färdig under det fjärde kvartalet 2023.

Modellbild
Modellbild över Enviros planerade anläggning på Lillesjö.
Illustration: Enviro

Enviro har utvecklat en patenterad metod för att återvinna värdefulla råvaror ur uttjänta däck såsom kimrök, olja och stål. En användning av återvunnen kimrök och olja istället för jungfrulig kimrök och fossil olja, kan ge stora positiva klimatmässiga effekter, skrver företaget.

Den globala franska däcktillverkaren Michelin är sedan i april 2020 enskilt största ägare i Enviro med en ägarandel på 20 procent.

28 juni 2022: