torsdag 9 september 2021

Ny Lillesjö-tomt aktuell för Enviro

Däckåtervinningsföretaget Enviro har sedan tidigare lämnat in så kallat samrådsunderlag till länsstyrelsen för den återvinningsanläggning företaget planerar på Lillesjö. Nu kompletterar företaget underlaget med ytterligare en tänkbar tomt inom Lillesjö-området.

Däckklipp
Bild: Enviro

"Vid arbetet med ansökan har ytterligare en alternativ lokalisering för återvinningsanläggningen framkommit varför ytterligare en tomt inom det aktuella industriområdet i Uddevalla blir föremål för kommande samråd", skriver Enviro i ett pressmeddelande.

Tillståndsansökan under hösten
"Det nu framtagna underlaget för samråd kommer att följas av en formell ansökan om tillstånd för etableringen av den aktuella anläggningen. Tillståndsansökan beräknas ske under hösten 2021", skriver företaget vidare.

Den planerade anläggningen beräknas få en maximal kapacitet på 60 000 ton däck per år vilket skulle räcka till att återvinna hälften av Sveriges totala årliga volym av uttjänta däck, har företaget tidigare berättat.
---