torsdag 9 september 2021

Ny Lillesjö-tomt aktuell för Enviro

Uppdaterad 16 oktober /
Däckåtervinningsföretaget Enviro har sedan tidigare lämnat in så kallat samrådsunderlag till länsstyrelsen för den återvinningsanläggning företaget planerar på Lillesjö. Nu kompletterar företaget underlaget med ytterligare en tänkbar tomt inom Lillesjö-området.

Däckklipp
Bild: Enviro

"Vid arbetet med ansökan har ytterligare en alternativ lokalisering för återvinningsanläggningen framkommit varför ytterligare en tomt inom det aktuella industriområdet i Uddevalla blir föremål för kommande samråd", skriver Enviro i ett pressmeddelande.

Tillståndsansökan under hösten
"Det nu framtagna underlaget för samråd kommer att följas av en formell ansökan om tillstånd för etableringen av den aktuella anläggningen. Tillståndsansökan beräknas ske under hösten 2021", skriver företaget vidare.

Den planerade anläggningen beräknas få en maximal kapacitet på 60 000 ton däck per år vilket skulle räcka till att återvinna hälften av Sveriges totala årliga volym av uttjänta däck, har företaget tidigare berättat.

Beräknas klar 2023
I en så kallad kapitalmarknadspresentation skriver Enviro att den nya anläggningen i Uddevalla  beräknas stå klar fjärde kvartalet 2023.

Investeringen för den nya anläggningen i Uddevalla beräknas uppgå till cirka 400 miljoner kronor och den årliga kapaciteten vid anläggningen blir initialt 30 000 ton, för att på sikt uppgå till 60 000 ton per år.

 "Som bolagets första egna fullskaleanläggning kommer den att bidra till att utveckla Enviros standardiseringsstrategi och effektivitet samt tjäna som bas för utveckling och träning när det gäller drift och underhåll" skriver företaget vidare.
---

16 oktober:
Enviro: Sammanfattning av information som Enviro lämnar vid kapitalmarknadspresentationen