lördag 29 maj 2021

Däckåtervinnare vill till Lillesjö

Uppdaterad 5 juni /
En återvinningsanläggning med kapacitet att årligen återvinna hälften av alla uttjänta däck i Sverige. Det planerar det Michelin-delägda företaget Enviro att bygga på Lillesjö industriområde.

Lagerhyllor fulla av bildäck
Bild: Enviro

Företaget ska nu lämna underlag till länsstyrelsen för samråd inför ansökan om tillstånd för anläggningen, skriver Enviro i ett pressmeddelande.

Enviro (Scandinavian Enviro Systems) med huvudkontor i Göteborg driver sedan 2013 en återvinningsanläggning i de tidigare pappersbrukslokalerna i Åsensbruk i Mellerud. Den anläggningen har tillstånd för att återvinna maximalt 15 000 ton däck per år.

Den planerade anläggningen i Uddevalla beräknas få en maximal kapacitet på 60 000 ton däck per år vilket skulle räcka till att återvinna hälften av Sveriges totala årliga volym av uttjänta däck, skriver Enviro. Den planerade nya anläggningen kommer inte att påverka verksamheten vid anläggningen i Åsensbruk, påpekar företaget.

- Det är fint kompetenskapital både i Åsensbruk och Göteborg och vi ser att närheten logistiskt sett till Uddevalla för utskeppning och inskeppning passar väldigt bra för vår verksamhet, säger VD Thomas Sörensson till P4 Väst.

Kontaktade kommunen 2020
Uddevalla kommuns avdelning Hållbar tillväxt fick kontakt med Scandinavian Enviro Systems via Position Väst, Fyrbodalskommunernas gemensamma företagsetableringskontor, under 2020 när bolaget sökte rätt läge för en ny anläggning. Sedan dess har ett arbete inletts med flera parter för att göra processen för etablering så smidig som möjligt, skriver kommunen på sin hemsida.

- Bolaget hade högt ställda krav på både markområdet, logistikmöjligheter och annat. Det var flera kommuner som fick möjlighet att komma in med förslag. Vi är mycket glada att de nu väljer att gå vidare med ett område på Lillesjö och vi har stora förhoppningar inför de kommande stegen så att etableringen verkligen blir av, säger näringslivsutvecklare Sophie Carling till hemsidan.

Till Bohusläningen säger Sophie Carling att Enviro har skickat in bygglovsansökan till kommunen och att kontrakt om den tänka marken är skrivet.

Däckklipp
Bild: Enviro

Patenterad metod
Enviro har utvecklat en patenterad metod för återvinning av uttjänta fordonsdäck som gör det möjligt att återvinna kimrök, olja och stål. Återvinningen ger också gas som företaget använder i den egna återvinningsprocessen medan övriga produkter säljs på marknaden. Det återvunna materialet finns i produkter hos bland annat Volvo Cars och Trelleborg.

Kimrök är ett kolmaterial som är en grundkomponent i däck och många andra typer av gummi- och plastprodukter. Det traditionella sättet att framställa kimrök är genom utvinning från olja. Beräkningar visar att  återvunnen kimrök har potential att på sikt ersätta hälften av den idag så kallade jungfruliga kimrök som marknaden använder.

MC på roadracingbana
Michelin har nyligen tagit fram racingdäck för motorcyklar och bilar där innehållet till stor del består av återvunnet material, bland annat kimrök från Enviro och företagets teknologi.
Bild: Enviro

Flera avtal med Michelin
I april förra året gick Michelin in som delägare i Enviro med 20 procent av aktierna, vilket gör den franska däckjätten till Enviros största ägare.

Ägandet är en del av ett strategiskt partnerskap där flera avtal slutits mellan de bägge bolagen. Bland annat ska de bygga en gemensam återvinningsanläggning i Chile där Enviro ska äga tio procent. Michelin har också rätt att använda Enviros teknologi i egna anläggningar, medan Enviro å sin sida kan etablera egna anläggningar med andra parter.

Fyra anläggningar per år
Enviros mål är att starta cirka fyra nya återvinningsanläggningar per år under de kommande tio åren, med Västsverige och Centraleuropa som prioriterade marknader. Och det är i denna plan som företaget nu har identifierat en industritomt på Lillesjö.

"Tillståndsansökan beräknas ske under början av hösten. Ett slutgiltigt beslut om etablering av en anläggning är också avhängigt ett flertal andra faktorer såsom säkerställande av tillgång på uttjänta däck samt avtal om leveranser av återvunna material", skriver företaget i pressmeddelandet.

Thomas Sörensson, vd för Enviro.
Bild: Enviro

En återvinningsanläggning på Lillesjö skulle självklart också generera flera nya jobb till kommunen.

- Hur många beror förstås på hur stor anläggningen blir och vilka volymer som vi kommer att återvinna men att den här typen av anläggningar genererar nya jobb råder det inget tvivel om, säger Enviros vd Thomas Sörensson i pressmeddelandet.

Till P4 Väst säger Thomas Sörensson:
- Vi har ett koncept för den här anläggningstypen och då pratar vi om 36 anställda för att driva den.

Fler jobb kan dock tillkomma eftersom företaget även planerar för ett eventuellt utvecklings- och forskningscenter för material och teknologi i anslutning till återvinningsanläggningen.


Grafik och karta
Såhär beskriver Enviro Uddevallas förutsättningar gällande transporter och annan logistik.
9 september:

15 september: