onsdag 29 juni 2022

Uddevallaforskare får 1,8 miljoner

Forskaren, professorn och överläkaren Marcus Lind i Uddevalla får 1,8 miljoner kronor från Hjärt-Lungfonden till ett nytt forskningsprojekt. Han ska studera i vilken utsträckning personer i högriskgrupper för hjärtkärlsjukdom får behandlingar enligt de riktlinjer som gäller i Sverige.

Halvbild på Marcus Lind i läkarskjorta
Marcus Lind
Bild från Hjärt-Lungfonden. Foto: Anette Juhlin 

Marcus Lind är professor vid Göteborgs Universitet och även läkare inom NU-sjukvården. Han är född i Mölndal men är idag bosatt i Uddevalla.

Lind har uppmärksammats flitigt genom åren för framstående forskning inom diabetesområdet. I februari i år fick han till exempel två miljoner kronor från insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness Sverige för att forska kring diabetsfotsår.

Databas med drygt 2,5 miljoner
Till projektet som nu fått stöd från Hjärt-Lungfonden har en databas skapats som omfattar cirka 50 000 personer med typ 1-diabetes, 500 000 med typ 2-diabetes och två miljoner från den allmänna befolkningen i Sverige. I databasen finns information om hjärtkärlsjuklighet, dödsfall, läkemedelsbehandlingar, hjärtoperationer, ballongsprängningar, samsjuklighet, utbildningsnivå och socioekonomiska variabler från år 1998 - 2020.

Den första publikationen från projektet förväntas vara tillgänglig redan inom ett till två år och kan därmed komma till nytta för hjärt- och diabetessjuka inom snar framtid, skriver Hjärt-Lungfonden i ett pressmeddelande.

"Möjligt tack vare gåvor"
- Marcus Linds forskning är möjlig tack vare de gåvor som skänks till Hjärt-Lungfonden från givmilda privatpersoner. Det är oerhört angeläget att forskningen får fortsätta att rädda liv och ge människor fler friska levnadsår, säger Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Kristina Sparreljung.

Hjärt-Lungfonden får varje år ansökningar om forskningsanslag för runt två miljarder kronor och delar varje år ut över 300 miljoner kronor till forskning om hjärt- och lungsjukdom.
---