tisdag 27 september 2022

Enviro söker bygglov för däckåtervinning

Uppdaterad 29 september /
Processen att skapa en jättelik däckåtervinningsanläggning på Lillesjö går vidare. Scandinavian Enviro Systems (Enviro) har nu lämnat in bygglovsansökan för den planerade anläggningen, och även inlett detaljprojektering.

Modellbild över Enviros planerade anläggning på Lillesjö
Bild: Enviro

Ansökan är inlämnad genom fastighetsägaren vid den aktuella tomten på Lillesjö, det Uddevallabaserade fastighetsföretaget Fratera, skriver Enviro i ett pressmeddelande.

Ansökan följer på det miljötillstånd för den planerade anläggningen som Enviro beviljades i juni i år.

Designen arbetas fram
Samtidigt med bygglovsansökan meddelar företaget också att man inlett detaljprojektering av verksamheten. I detta arbete tas den detaljerade designen för anläggningen fram, skriver Enviro i ett pressmeddelande.

Arbetet omfattar framtagande av detaljerade konstruktionsunderlag inom centrala områden som process, el, automation och rörkonstruktion.

Medarbetare och konsulter rekryterade
För att kunna dra i gång det mer detaljerade arbetet har bolaget under våren och sommaren rekryterat flera nya medarbetare inom bland annat el-konstruktion, automation, process, ekonomi och mekanisk konstruktion. Bolaget har också kontrakterat flera konsulter inom bland annat rörberäkningar och rörkonstruktion, 3D-modellering, brandskydd, kvalité, hälsa, säkerhet och miljö.

Lagerhyllor fyllda med däck
Anläggningen i Uddevalla ska få kapacitet att återvinna upp till 60 000 ton uttjänta däck per år vilket är tillräckligt för att återvinna hälften av Sveriges totala årliga volym av uttjänta däck.
Bild: Eniro

Under den fas som nu inleds kommer bolaget även att intensifiera arbetet med val av leverantörer samt upphandling, skriver Enviro.
---22 oktober: