lördag 22 oktober 2022

Bygglov beviljat för däckåtervinning på Lillesjö

Nu är bygglovet klart för Enviros planerade däckåtervinningsanläggning på Lillesjö. Samhällsbyggnadsnämnden sa vid sitt senaste sammanträde ja till fastighetsägaren Frateras ansökan.

Modellbild över Enviros planerade anläggning på Lillesjö.
Illustration: Enviro

Återvinningsanläggningen fick tidigare i år miljötillstånd för återvinning av upp till 60 000 ton däck per år, vilket beräknas vara tillräckligt för att återvinna hälften av Sveriges totala årliga volym av uttjänta däck.

Processhall och kontorsbyggnad
Bygglovet som nu beviljats omfattar en processhall på 3 421 kvadratmeter, en kontorsbyggnad på 397 kvadratmeter och i anslutning till den 44 parkeringsplatser.

Enviro får också marklov för att anordna marken för bland annat köryta, brandvattenbassäng, dagvattendamm och däcklager.
---