onsdag 1 november 2023

Fjärrvärmepriset höjs med tolv procent

I åtta år har Uddevalla Energi hållit fjärrvärmetaxan oförändrad för privatkunderna. Men nu håller det inte längre: från 1 januari 2024 höjs taxan med tolv procent.

Närbild på termostat på element
Foto: Thomas Breher / Pixabay

Enligt Uddevalla Energi motsvarar prisökningen för en villa som förbrukar 15 000 kWh per år och har en effekt på 4,5 kW i genomsnitt cirka 142 kronor per månad.

"Behöver hålla rätt prisnivå"
"För att balansera vårt samhällsansvar och skapa möjligheter till fortsatta investeringar behöver vi hålla rätt prisnivå", skriver det kommunala energibolaget i ett pressmeddelande:

"Vi lever i en tid där omvärldens energilandskap är såväl utmanande som i förändring. Energimarknaden har förändrats såväl globalt som regionalt vilket påverkar förutsättningarna för fjärrvärmen även i Uddevalla. En kraftigt minskad tillgång på avfall som bränsle har lett till minskade mottagningsavgifter samtidigt som kostnader för utsläppsrätter stigit markant.

Fortsatt stora prisvariationer på elmarknaden har lett till att behovet av biobränslen nu ökar. Läget är dessutom oerhört utmanande genom hög inflation och stigande räntor. När elpriserna och energiskatten stiger blir fjärrvärme en allt mer attraktiv uppvärmningsform. Vårt fortsatta fokus är att säkra bränsletillgången och leveranssäkerheten av fjärrvärme i Uddevalla."

Kraftvärmeverket på Lillesjö, exteriörbild nattetid
Kraftvärmeverket på Lillesjö i Uddevalla.
Bild: Uddevalla Energi

Effektiviseringsarbete
Att Uddevalla Energi under så många år lyckats hålla fjärrvärmetaxan fryst har förklarats av bolaget med ett lyckat effektiviseringsarbete som haft störst genomslag på fjärrvärmen.

- Vi ser att de effektiviseringar vi gör ger större effekt inom fjärrvärme. Här finns större potential än inom elnät som är mer reglerad. Vi ser också att det är attraktivt att bo och verka i Uddevalla. Det ger oss anledning att vara försiktiga med energipriserna. Vårt uppdrag är att verka för Uddevalla och vara med och bidra till en attraktiv stad, sa till exempel vd Björn Wolgast i november 2020 då kommande års taxor kommunicerades.

Arbete för stabil taxa
Bolaget utlovar nu fortsatt hårt arbete för att skapa förutsättningar för en stabil fjärrvärmetaxa.

- Vi befinner oss på resan mot en klimatomställning där vi ser fjärrvärmen som en stor möjliggörare. Vårt mål är att fortsätta göra fjärrvärmen än mer konkurrenskraftig, stabil och attraktiv, säger Magnus Janzon, affärsområdeschef för värme på Uddevalla Energi.

Grön och brun soptunna utanför villaträdgård
Bild: Uddevalla Energi

Dyrare renhållning och slamtömning
Även renhållning och slamtömning blir dyrare nästa år. Förslaget som kommunfullmäktige väntas godkänna senare i höst är en höjning med 8,5 procent.

Ett villa-abonnemang för 140-literskärl och helårshämtning kostar idag 2 009 kronor per år, inklusive moms. En ökning om 8,5 procent innebär en höjning om cirka 14 kronor per månad.

Slamavskiljare 3 kbm kostar med 2023 års taxa 1 569 kronor, inklusive moms. En ökning om 8,5 procent innebär en höjning om cirka 133 kronor per utförd slamtömning, skriver Uddevalla Energi.
---5 november:

7 januari 2024: