söndag 7 januari 2024

Sophämtning och slamtömning blir dyrare

Vid årsskiftet höjdes taxorna för renhållning och slamtömning i Uddevalla kommun med 8,5 procent, efter beslut i december i kommunfullmäktige.

Grön och brun soptunna utanför villaträdgård
Bild: Uddevalla Energi

Därmed följer fullmäktige det förslag till höjning som räknats fram av Uddevalla Energi som har uppdraget att sköta insamling och hantering av hushållens avfall.

Ett villa-abonnemang för 140-literskärl och helårshämtning kostade tidigare 2 009 kronor per år, inklusive moms. En ökning om 8,5 procent innebär en höjning om cirka 14 kronor per månad.

Slamavskiljare 3 kbm kostade med 2023 års taxa 1 569 kronor, inklusive moms. En ökning om 8,5 procent innebär en höjning om cirka 133 kronor per utförd slamtömning, har Uddevalla Energi berättat i ett tidigare pressmeddelande.

Även latrinhämtning är dyrare från årsskiftet. Här höjs taxorna med 14 procent.

Uddevalla Energi har förklarat behoven av höjningarna bland annat med ökade drivmedelspriser, personalkostnader, behandlingsavgifter för avfallet, service vid återvinningscentraler och ökat krav på återvinning och återbruk.

Yrkade avslag
Liberalernas Maria Johansson yrkade i fullmäktige avslag på förslaget men reserverade sig inte mot beslutet. Däremot lämnades en protokollsanteckning där ståndpunkten utvecklas.
---