lördag 6 januari 2024

Kraftiga VA-höjningar klubbade

Uppdaterad 10 januari /
Vid årsskiftet höjdes vatten- och avloppstaxorna i Uddevalla kommun kraftigt, efter beslut i december av kommunfullmäktige. Brukningsavgiften höjs med 16,7 procent och anläggningsavgiften med 15 procent.

""
Bild: Pixabay

För en normalvilla ansluten till det kommunala VA-nätet blir höjningen av brukningsavgiften ungefär 152 kronor per månad. Den totala årsavgiften blir cirka 12 690 kronor.

Anläggningsavgiften för att ansluta typvillan till VA-nätet blir nu cirka 390 000 kronor. Denna avgift höjdes med 15 procent även förra året.

För brukningsavgiften var förra årets höjning 8,5 procent, en höjning som redan den ansågs som stor, har Bohusläningen tidigare beskrivit.

Ökade kostnader
Bakom höjningarna ligger bland annat stora behov av investeringar, utbyggnad, underhåll och ökade kostnader på olika områden, inte minst räntekostnader.

Beslut i fullmäktige
Trots de höga nivåerna gick beslutet om höjningarna igenom utan större protester när kommunfullmäktige behandlade ärendet 13 december.

Socialdemokraternas Ingemar Samuelsson uttryckte förståelse för behoven av höjning men ville sprida ut höjningen mer under åren 2024-2025, ett förslag som stöddes även av miljöpartiet. 

Socialdemokraterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för det egna förslaget.

Liberalernas Maria Johansson yrkade avslag på hela förslaget till fullmäktige men reserverade sig inte mot beslutet. Däremot lämnades en protokollsanteckning där ståndpunkten utvecklas.

Munkedal höjer mest
Uddevalla kommun är genom Uddevalla Vatten AB delägare i Västvatten, som sköter VA-frågorna i kommunerna Uddevalla, Munkedal, Sotenäs och Färgelanda. Så här ser kommunernas höjningar 2024 ut, skriver Västvatten på sin webbplats:

Höjning av brukningsavgiften:
  • Färgelanda 8 % (för en medelvilla cirka 90 kronor/månad)
  • Munkedal 27 % (för en medelvilla cirka 260 kronor/månad)
  • Sotenäs 12 % (för en medelvilla cirka 120 kronor/månad)
  • Uddevalla 16,7 % (för en medelvilla cirka 150 kronor/månad)

Höjning av avgiften för nyanslutning: