söndag 27 november 2022

Höjda elnätspriser men fjärrvärmen fryst för åttonde året

Uddevalla Energis fjärrvärmetaxor blir oförändrade för de flesta privatkunder nästa år. Däremot höjer företaget renhållningstaxorna och inte minst sitt elnätspris.

Kraftledning i skog med grävmaskin intill
Bild: Uddevalla Energi

Elnätspriset höjs med i genomsnitt 14 procent. För en lägenhetskund med 16A som förbrukar 5 000 kWh per år motsvarar höjningen cirka 34 kronor per månad, skriver Uddevalla Energi i ett pressmeddelande. 

För en villakund med 20A som förbrukar 20 000 kWh per år år blir höjningen cirka 100 kronor per månad.
 
"Den ursprungliga höjningen var inom normalspannet men på grund av rådande höga elpriser och ökade investeringsbehov i överliggande nät påverkas elnätspriset i mycket större omfattning än tidigare år. Våra elnätspriser ligger trots höjningen under riksgenomsnittet för Sveriges elnätsbolag", skriver företaget.

""
Bild: Uddevalla Energi

Fjärrvärmen fryst för åttonde året
När det gäller fjärrvärmen däremot blir 2023 åttonde året i rad utan höjning av priserna för konsumenter. Däremot införs en ny prismodell som ska förenkla och ge större utrymme för energieffektivisering. Prismodellen är intäktsneutral för Uddevalla Energi.

 - Modellen i sig innebär ingen prishöjning men kan ge olika utfall beroende på kundernas förbrukningsmönster,  säger Magnus Janzon, värmechef på Uddevalla Energi.

Dyrare fjärrvärme för Uddevallaföretag
För företag i Uddevalla höjs fjärrvärmetaxorna med två procent. Höjning sker inte i Ljungskile och inte heller i Munkedal.

Även för företagen förändras prismodellen.

- För våra företagskunder skapar den nya prismodellen bättre förutsättningar för en jämnare kostnadsfördelning mellan varma och kalla år. Den ser till att kapa de höga pristopparna som kan uppstå i den nuvarande modellen om det blir en väldigt kall månad, förklarar Magnus Janzon.

Grön och brun soptunna utanför villaträdgård
Bild: Uddevalla Energi

Höjda soptaxor
Kommunfullmäktige kommer innan årsskiftet att fastställa renhållningstaxor för nästa år. Förslaget från Uddevalla Energi är en höjning med 3,5 procent vilket för en villakund motsvarar knappt sju kronor per månad på sophämtningsabonnemanget, skriver företaget.
---


1 november 2023:
UddevallaNyheter: Fjärrvärmepriset höjs med tolv procent

19 november 2023: