söndag 19 november 2023

Elnätspriserna höjs tillbaks med tolv procent

Uddevalla Energis elnätspriser höjs med tolv procent från och med årsskiftet. Det är en återgång till den prisnivå som gällde första halvåret i år, skriver det kommunala energibolaget i ett pressmeddelande.

Kraftledning i skog med grävmaskin intill
Bild: Uddevalla Energi

För en lägenhetskund med 16A som förbrukar 5 000 kWh per år motsvarar höjningen 35 kronor per månad inklusive moms.

För en villakund med 20A och som förbrukar 20 000 kWh per år motsvarar höjningen 105 kronor per månad inklusive moms.

Höjning, sänkning - och höjning igen
Inför 2023 höjde Uddevalla Energi elnätspriserna med 14 procent. Höga elpriser och stort investeringsbehov angavs som orsaker till den relativt sett stora höjningen.

Vid halvårsskiftet meddelade bolaget dock att priserna skulle sänkas tillfälligt från 1 juli till 31 december, eftersom elpriserna blev lägre än förväntat och att regionnätsleverantören Vattenfall valt att sänka sina priser.

Inför 2024 har Vattenfall valt att dra tillbaka den tillfälliga prissänkningen och återgå till den nivån som var under första halvåret 2023, skriver Uddevalla Energi:

"För att täcka våra ökade kostnader för överföringsavgifter, räntor och investeringar i utbyggnad och förstärkning av elnätet väljer Uddevalla Energi att återgå till samma prisnivå vi hade under första halvåret 2023. Utöver återgången sker inga ytterligare prisökningar för 2024".