lördag 4 november 2023

Uddevalla kan få digitaliseringspris

Uddevalla kommun och kommundirektör Malin Krantz är nominerade till utmärkelsen "eDiamond Award" 2023. Priset är instiftat av tidningen Offentliga Affärer och syftar till att belöna myndigheter, landsting och kommuner som har framgångsrikt främjat och skapat nytta för framtidens eMedborgare.

Kommundirektör Malin Krantz
Bild: Uddevalla kommun


Motiveringen till nomineringen:
"Uddevalla kommun driver sin digitalisering i stark symbios mellan IT-avdelningen och verksamheten. IT-avdelningen har gått från en traditionell drift- och supportorganisation till en möjliggörare för verksamhetsutveckling genom egenutveckling av skräddarsydda e-tjänster, automationer och appar. 
Digitaliseringen har tack vare en stark ledning och målmedvetet arbete blivit en naturlig del i kommunledningens arbete på samma sätt som traditionella personal- och ekonomifrågor."
"Välförtjänt erkännande"
- Nomineringen är ett välförtjänt erkännande av verksamhetens hängivna arbete och innovativa insatser. För att vår service gentemot medborgarna ska ha den kvalitén som de förväntar sig i det digitala landskapet vi lever i måste vi hela tiden utveckla oss, säger Malin Krantz i ett pressmeddelande.

Del av SKR-projekt
Uddevalla har bland annat under 2020-2022 varit en del i ett projekt som drivits av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Det har handlat om att testa och införa nya digitala lösningar samt att stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik.

Ett av flera områden som Uddevalla jobbar med och nu erbjuder inom sin omsorgsverksamhet är läkemedelsrobotar/medicingivare.

Vinaren av eDiamond Award 2023 tillkännages under eFörvaltningsdagarna i Stockholm den 7-8 november.
---11 november: