söndag 10 september 2023

Uddevalla i stort avtal om läkemedelsrobotar

Uddevalla är en av 15 kommuner som gått samman om en stor upphandling av så kallade läkemedelsrobotar. Robotarna och kringtjänster kommer att levereras av teknikföretagen Evondos och Atea.

Läkemedelsroboten / medicingivaren signalerar med ljud och ljus när det är dags att ta medicinerna.
Bild från Evondos, foto: Malin Grönborg

Förutom Uddevalla handlar det om kommuner i Värmland som deltagit i upphandlingen.

Clarence Jacobson
Bild: Evondos
- Det här är den hittills största upphandlingen med en takvolym på 1230 tjänstepaket så vi är väldigt stolta och glada, säger i ett pressmeddelande Clarence Jacobson, chef affärsutveckling på Evondos AB:

- Det är extra roligt för Värmland var först ut i Sverige med att införa våra läkemedelsrobotar redan 2017. Nu ser vi fram emot ett förnyat samarbete tillsammans med Atea och kommunerna.

Säger ifrån när det är dags för medicin
Läkemedelsroboten meddelar när en vårdtagare ska ta sin medicin - i rätt dos och i rätt tid - och är så kallade läkemedelsautomater för dosdispenserade läkemedel. Om medicinen inte tas skickas ett larm till vårdorganisationen som då kan stötta vårdtagaren på plats.

"En av nycklarna"
Malin Sölsnaes
Bild: Atea
- Digitala välfärdslösningar är en av nycklarna för att klara framtidens utmaningar inom vård och omsorg. Där verkar Atea för att både stötta och erbjuda kunder helhetslösningar inom välfärdsområdet, säger Malin Sölsnaes, Chef Vård & Omsorg på Atea Sverige:

- Detta avtal är viktigt inte bara för vår gemensamma position och samverkan på marknaden utan också för vårt arbete framåt som syftar till att främja självständighet hos brukarna och ett hållbart arbetssätt för medarbetarna.

Medicingivare i Uddevalla
Uddevalla har under 2020-2022 varit en del i ett projekt som drivits av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Det har handlat om att testa och införa nya digitala lösningar samt att stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik.

Ett av de områden som Uddevalla jobbar med och nu erbjuder inom sin omsorgsverksamhet är just läkemedelsrobotar, eller medicingivare som är det namn kommunen använder.

Utvecklingsarbete och förbättringar
Det nya avtalet innefattar även löpande vidareutvecklingsarbete med kommunerna i syfte att förbättra och effektivisera de tekniska lösningarna som levereras samt komplettera och utveckla funktioner gällande läkemedelshantering och tillhörande tjänster. Avtalet gäller till och med 2025 med möjlighet till förlängning.
---
4 november: