måndag 24 juli 2023

Kommunen: Solceller inte skäl ta ner träd

Att ett träd på kommunal mark skymmer solcellerna för en husägare är inte ett skäl för kommunen att ta ner det. Detta förtydligar kommunen från och med 1 juli i sina bestämmelser om nedtagning av träd.

Bilder: Ikea/Svea Solar och Pixabay

I takt med att allt fler skaffar solceller har också mängden förfrågningar om att ta ner träd på kommunal mark ökat, skriver samhällsbyggnadsförvaltningen i sin beredning av ärendet till samhällsbyggnadsnämnden. Utvecklingen är likadan i många kommuner.

Tas inte ner för att de skuggar
"I Uddevalla kommuns nuvarande bestämmelse om nedtagning av träd är det tydligt att träd inte tas ned på grund av att de ger skugga", skriver förvaltningen:

"När bestämmelsen antogs var dock frågan om solceller inte aktuell på samma vis som idag. Även om det inte står utskrivet, gäller det även att kommunen inte tar ned friska träd för att dom skuggar eller kommer att skugga solceller/solpaneler".

"Träd gynnar alla"
Kommunens hållning grundas i att trädet gör nytta på många olika sätt i inte minst ekosystemet och därigenom gynnar alla, medan en nedtagning enbart gynnar fastighetsägaren:

"Uddevalla kommunen är positiva till solceller, samtidigt är det viktigt att bevara trädens många fördelar".

Med den nya skrivningen i bestämmelserna förtydligas att kommunen inte tar ner träd enbart för att de skuggar solceller på privata fastigheter:

"Uddevalla kommun är mycket restriktiva i fråga om nedtagning av träd på kommunens mark. Träd tas inte ner för att de exempelvis stör utsikt, skuggar uteplatser, tappar löv, skuggar solceller eller liknande."

Enligt bestämmelserna beviljar kommunen ansökan om nedtagning av träd enbart om något av följande kriterier uppfylls:
  • Trädet är sjukt 
  • Trädet är en fara för liv
  • Trädet är en fara för egendom

Växande träd stoppas inte
För fastighetsägaren gäller det även att tänka framåt när och om solceller ska sättas upp:

"Kommunen kommer inte heller förhindra att träd växer upp som kan skugga anläggningen i framtiden då träden har många värden såsom att ta upp koldioxid, syresätta luften, dämpa vindar, utjämna klimatet över året och fungerar som boplatser för fåglar, djur och insekter. Träd tar också upp vatten och minskar hanteringen av dagvatten. Ett träd kan också ha estetiska, historiska, biologiska och pedagogiska värden", skriver samhällsbyggnadsförvaltningen.
---