onsdag 11 januari 2023

Undas campare måste riva altaner och tält

Uppdaterad 11 januari /
Säsongscampare på Unda måste nu riva altaner och förtält mitt under vintern, berättar Bohusläningen. Anledningen är ombyggnader och förändringar som ska göras på campingområdet av bland annat säkerhetsskäl.

Kraven på rivning mitt i vintern har väckt mycket ilska och kritik i flera insändare i Bohusläningen.

Upphandling överklagad
Kommunen har handlat upp driften av Unda camping efter lång tids missnöje med delar av hur campingen skötts och med en utvecklingsplan och vision för området som grund. Vinnare i upphandlingen blev Knut Lake med företaget BTL AB.

Upphandlingen har överklagats av en annan anbudslämnare och till dess att domstol avgjort frågan driver BTL campingen med ett tillfälligt avtal.

320 platser blir 300
Kommunen och företaget har tagit fram en skiss över hur 320 platser på Unda ska bli cirka 300 och hur de ska ligga så att inte vagnarna står för tätt.

Peter Fridlund på kommunens fastighetsförvaltning säger till Bohusläningen att arbetena hade behövt göras oavsett byte av arrendator. Räddningstjänsten anmärkte på brandsäkerheten redan 2018, och av bland annat säkerhetsskäl kan man inte vänta till hösten med arbetena.

Arbetena på campingen ska göras etappvis och Peter Fridlunds bedömning är att det mesta kan vara klart under 2023.

Husvagnar flyttas tillfälligt
På sin webbplats beskriver nu Uddevalla kommun vad som händer på och kring Unda, bland annat att 70 husvagnar måste flyttas tillfälligt och att alla befintliga altaner behöver tas bort.

"Att flytten av husvagnsekipage och altaner måste ske nu på vintern är olyckligt, dock är den ett resultat av att processen för att följa Räddningstjänstens krav blivit fördröjd av campingens tidigare agerande, men för att få till stånd en säker camping så behöver det göras", skriver kommunen.

- Vi förstår att det kan kännas besvärligt att nu under vintern behöva flytta sin husvagn till en ny och tillfällig plats inom Unda camping och ta bort sin altan. Men det är tyvärr nödvändigt för att hinna få klart den nya tomtindelningen på campingen innan campingsäsongen drar igång. För de som inte har möjlighet att genomföra denna tillfälliga flytt på egen hand finns det hjälp att få, säger Peter Fridlund till webbplatsen.
---


17 februari 2024: