lördag 17 februari 2024

Rättstvist om Unda camping avslutad

Bägge parter hade stämt varandra i Uddevalla tingsrätt men nu har bolaget som arrenderar och driver Unda camping och det aktuella byggbolaget ingått förlikning, berättar Bohusläningen.

Företaget BTL AB arrenderar sedan 2023 Unda camping av Uddevalla kommun, och har sedan dess genomfört stora ombyggnationer och renoveringar.

I höstas stämdes BTL genom Kronofogden av ett byggbolag på grund av obetalda fakturor, fakturor som bestreds av BTL som menade att byggbolaget inte fakturerat rätt. Senare i processen stämde även BTL sin motpart.

Tvisten behöver nu inte avgöras av tingsrätten eftersom parterna kommit överens om en förlikning. Vad denna innebär för respektive part är dock inte känt.
---