onsdag 27 april 2022

Så ska Unda utvecklas med ny arrendator

Kommunen har nu tagit fram inriktning för Unda camping och de krav som kommer att ställas på en ny entreprenör/arrendator av området.

Husvagnar på grön äng
Arkivbild (ej från Unda): Pixabay

Entreprenören ska utveckla platsen dels ur ett hållbart och ekonomiskt perspektiv, men också förbättra besöks- och turistnäringen på platsen. Det skriver samhällsbyggnadsnämnden i sitt beslut att anta inriktningen.

Höjd standard och renoverade byggnader finns bland det som ska göra campingen till en plats för Uddevallaborna att känna stolthet över och ett område som både turister och invånare kan njuta av, berättar Bohusläningen.

- Det är ett fantastiskt läge och vi satsar på en stadsnära camping utifrån ett barn- och familjeperspektiv, säger Mikael Staxäng (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, till tidningen.

Lång tids missnöje
Kommunen sa 2020 upp avtalet med nuvarande arrendator efter missnöje med bland annat underhåll.

Ett nytt avtal är tänkt att starta från 2023.

Inriktningen för campingen ska också beslutas politiskt i kommunstyrelsen.
---


21 juni:
Uddevalla kommun: Unda Camping i Uddevalla söker ny entreprenör

11 januari 2023: