söndag 8 januari 2023

Ny statistik: flest olyckor sker på 44:an

Väg 44 är den mest olycksdrabbade vägen i Uddevalla kommun. Det visar statistik som försäkringsbolaget If tagit fram.

Bilkö i snöigt väder
Bild (ej från Uddevalla): If

Statistiken togs fram inför jul- och nyårshelgerna, som på grund av den stora trafikmängden tillhör de mest olycksdrabbade perioderna på året.

If redovisar även det totala antalet olyckor som polisen rapporterat under åren 2015 till 2021 på vägarna i landets kommuner.

Korsning till östra Torp hårt drabbad
I Uddevalla toppas listan av väg 44 med 71 olyckor.

Anders Hallqvist på trafikpolisen i Fyrbodal har till Bohusläningen sagt att han är av uppfattningen att korsningen in till östra Torp är den plats där det oftast sker olyckor:

- Jag tror att trafikljusen där slår om väldigt snabbt. Så om det är nån som chansar och kör när det är gult i stället för att stanna som man ska så blir det en krock. De flesta bilar som blir påkörda är de som kommer från Citygross-hållet och ska ut på 44:an, säger Hallqvist till tidningen.

Efter 44:an i statistiken följer E6 med 49 olyckor och väg 161 med 28 olyckor.

Inne i stan sker flest olyckor inte oväntat längs "stadspulsådern" Göteborgsvägen - Västerlånggatan - Fjällvägen.

Uttag från databas
Siffrorna har tagits fram genom att If gjort ett uttag från trafiksäkerhetsdatabasen Strada genom Transportstyrelsen. Olyckorna rapporteras in från polisen och kopplas sedan till vägnamn från nationella vägdatabasen.

Vissa platser har förutom vägnummer även ett namn – ett mot eller väg. Dessa redovisas med '/' mellan namnen. Olyckor som sker i korsningar och påfarter redovisas med vägnamnen separerade av ett komma.

Mest olycksdrabbade vägar i Uddevalla:

VägAntal olyckor 2015–2021
Väg 4471
E649
Väg 16128
Väg 2069/Fjällvägen15
Väg 16015
Väg 17214
Väg 67811
Väg 1679
Väg 668/Göteborgsvägen9
Väg 701/Kurverödsleden8
Väg 668/Västerlånggatan7
Väg 8327
Väg 6807
Väg 44, Väg 172/Västgötavägen, Väg 688/Västgötavägen6
Väg 172/Nordmannerödsvägen5
Västanvindsvägen5
Väg 6685
Bastiongatan5
Väg 44, Väg 1725
Väg 688/Västgötavägen5
---