torsdag 12 januari 2023

Statliga pengar till nya giftundersökningar

Uppdaterad 19 januari /
En rik industrihistoria innebär också stora risker för förorenad mark. Uddevalla får nu statligt bidrag för att undersöka ytterligare två områden i kommunen: Esperöds kvarn och såg och Vargläderfabriken/Eriksbergs garveri.

Vy över kvarnområdet med roende par på Bäveån i förgrunden och regementet på berget i bakgrunden.
Esperöds såg och kvarn, 1906.
Bild: Hans Danielsson/Bohusläns museum - Digitalt museum

Mark som misstänks vara förorenad men som saknar ansvarig part kan få statliga bidrag för undersökningar. I år får nio sådana områden i länet pengar för nya undersökningar, skriver Länsstyrelsen i ett pressmeddelande: Tre i Trollhättan, två i Mölndal, två i Uddevalla, ett i Svenljunga och ett i Vara.

Bassholmen och Lyckorna kvarn tidigare
Uddevalla har tidigare fått bidrag för undersökningar av fem andra misstänkta områden, bland annat Lyckorna kvarn, Bassholmen och Katrinedals pappersbruk invid Bäveån vid Björbäck. Flera av de fem områdena kommer att fortsätta utredas under 2023, skriver kommunen på sin webbplats.

Vid Bäveån har även de verksamheter som de nya bidragen avser legat. Det var i höstas som kommunen sökte 400 000 kronor till förstudier gällande Vargläderfabriken/Eriksbergs garveri och 300 000 gällande Esperöds såg och kvarn, vilket Bohusläningen tidigare berättat.

Kommunen fick nästan hela den ansökta summan: 300 000 kronor till vardera projektet, det vill säga totalt 600 000 kronor.

Två sågar och en kvarn
I området vid Äsperöd har det legat två sågar och en kvarn på båda sidor om Bäveån. Verksamheterna var igång mellan ungefär 1594 och 1964.

På nyårsnatten 1964/1965 brann Esperöds kvarn och såg ner. I marken kan föroreningar från verksamheten finnas kvar. Det skulle till exempel kunna vara metaller (som arsenik, koppar eller kvicksilver), metylkvicksilver, pesticider eller petroleumprodukter. Uddevalla kommun äger idag fastigheten.

I vattenskyddsområde
Eriksbergs Garveri och därefter Vargläderfabriken låg vid Bäveån på Kuröd vid landsvägen mot Vänersborg ett par kilometer öster om staden. På platsen har garverierna varit verksamma mellan ungefär 1887 och 1958, och fabrikslokalen brann ner 1965. Uddevalla kommun äger idag fastigheten.

Fastigheten ligger inom Köperödssjöarnas vattenskyddsområde i direkt närhet till Bäveån, vilket gör att markens skyddsvärde bedöms som högt. Föroreningar i marken kan exempelvis vara krom och arsenik, skriver kommunen.
---


15 januari:

19 januari:

5 februari: