lördag 28 januari 2023

Trots byggstart - politiker stoppar ny timglashållplats

Uppdaterad 8 februari /
Det blir ingen så kallad timglashållplats på Måndagsvägen på Kurveröd. Ombyggnaden hann påbörjas men nu ska de gamla hållplatserna återställas, berättar Bohusläningen.

13 januari informerade kommunen på sin webbplats om att busshållplatserna på Måndagsvägen skulle byggas om, och 16 januari drog arbetena igång.

Strax efter kunde Bohusläningen berätta att kommunens nya politiska majoritet gett direktiv att inga fler timglashållplatser ska byggas i Uddevalla.

"Trafikmässiga flaskhalsar"
- Vi har kommunicerat den gemensamma viljan. De hindrar framkomligheten och blir trafikmässiga flaskhalsar för alla, inklusive räddningstjänsten, sa nytilllträdde ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden Mattias Forseng (SD) till tidningen.

Detta innebar ändrade förutsättningar för de stora gatuarbeten som just nu pågår på Tureborg och där en timglashållplats ingått i planerna och projekterats för.

Missat egna informationen
Nu står det alltså klart att även den nya Kurveröd-hållplatsen stoppas. Mattias Forseng säger till Bohusläningen att beslutet att bygga timglas togs av förra nämndens presidium och att det nya nämndstyret stoppade bygget så fort de fick informationen.

Kommunens egen information på webbplatsen tre dagar innan arbetena hann starta har Forseng missat, förklarar han för tidningen.

Kommunens projektledare Anders Löfström beräknar att det påbörjade arbetet på Kurveröd kostat kommunen cirka 100 000 kronor och att summan för återställandet blir det dubbla.

Ny lösning 2024
Kommunen uppger på sin webbplats att en annan typ av hållplatslösning tagits fram och att ombyggnaden enligt denna lösning ska genomföras 2024.
---


21 maj: