måndag 16 januari 2023

Busshållplatser på Kurveröd blir "timglas"

Nu byggs de två busshållplatserna som ligger på Måndagsvägen vid hållplatsläge Kurveröds centrum om till så kallad timglashållplats.

Busshållplats med busskur och byggmateriel omkring
Ombyggnationen startar vid hållplatsläge A.
Foto: Jörgen Andersson

Ombyggnaden görs för att tillgänglighetsanpassa hållplatserna och för att sänka hastigheten i trafiken, skriver kommunen på sin webbplats.

Stannar mitt i vägen
Timglashållplats innebär att bussen stannar mitt i gatan så att ingen trafik kan passera. Det kommer att läggas stenplattor som gör det lättare när man ska gå på och av bussen med exempelvis barnvagn eller rullator, samt vit kantsten och taktila stenplattor för att underlätta för de med nedsatt syn.

Befintliga busskur/busshållplatser flyttas  i olika skeden av ombyggnaden.

Man kan passera arbetsplatsen men med nedsatt framkomlighet då endast en fil blir öppen för trafik, skriver kommunen.

Arbetena startade på måndagen och beräknas hålla på i sex veckor.
---

28 januari: