söndag 29 januari 2023

Nya majoriteten river upp musselbeslut

Kommunstyrelsen river upp beslutet som skulle ge Musselbarens systerföretag Musselfabriken tillgång till lokaler på en fastighet i Ljungskile hamn.

Exteriörbild på Musselbaren
Foto: Jörgen Andersson

På fastigheten vill företaget skapa förutsättningar för besök och matupplevelser och som attraktionsområden planeras bland annat ett labbkök och showroom. Kommunstyrelsen sa 21 december ja till en avsiktsförklaring som skulle ge företaget rätt att först hyra och därefter eventuellt friköpa del av fastigheten.

"En annan syn"
Sedan årsskiftet har kommunstyrelsen en annan politisk majoritet och denna väljer nu att omedelbart upphäva avsiktsförklaringen, med hänvisning till att man har en delvis annan syn på hur kommunen bör förhålla sig till markanvisningar:

"Så bör i normalfallet ske genom ett öppnare förfarande där olika intressenter ges lika möjligheter att komma in med förslag som kan ställas mot varandra, särskilt ifråga om attraktiv mark med stor påverkan för allmänheten. I avvaktan på framtagandet av en sådan process bör tidigare beslut i ärendet upphävas och avsiktsförklaringen, som inte är bindande, därmed återtas", heter det i beslutsunderlaget.

Protesterade redan i december
Beslutet kommer inte helt oväntat: i december satt partierna i fråga i opposition men kunde då bara markera sitt missnöje genom att reservera sig mot beslutet.

Satsningen hamnar i annan kommun?
Nu är det istället de nuvarande oppositionspartierna S, V, C och MP som reserverar sig. Att riva upp beslutet skadar kommunens trovärdighet och medför att kommunen nu kan gå miste om en viktig framtidssatsning, skriver de:

"Grundläggande för en kommuns trovärdighet är att man kan lita på att de avtal som tecknas gäller, oavsett nya majoriteter eller ej. När den nya majoriteten återigen väljer att avbryta ett pågående avtal då blir det belastande för vår framtida trovärdighet. Den avsiktsförklaring som Kommunstyrelsen beslutade om i december 2022 följer samma rutiner som både Uddevalla och de flesta andra kommuner i Sverige använder. Om ett företag anmäler ett intresse för en verksamhetsutveckling, då bejakar vi detta och undersöker om vi har lämplig mark eller fastighet för ändamålet.

Musselfabriken Ljungskile AB, som är aktuell i denna avsiktsförklaring, har en verksamhetsidé som ligger högt i önskemål för de flesta kommuner. Havsbaserad mat som en viktig del i de Blå Näringarna är ett viktigt inslag i framtidens livsmedelsproduktion. Att Uddevalla avstår från en entreprenör som är välrenommerad i hela Sverige är anmärkningsvärt. För oss är det svårt att se några andra skäl till majoritetens beslut än rent personliga. Vi kan nu bara gratulera den kommun som nu får överta möjligheten när Uddevalla tackar nej", skriver oppositionen.

"Söker bred politisk förankring"
Musselbarens ägare Janne Bark har tidigare i en skriftlig kommentar till Bohusläningen om den nya majoritetens inställning uttryckt att "vi på Musselbaren/fabriken söker givetvis efter en bred politisk förankring i det här och det inkluderar givetvis den nya majoriteten. Samtal pågår på ett positivt sätt och i övrigt har jag inga andra kommentarer just nu.”
---