fredag 30 december 2022

Musselfabriken vill satsa i Ljungskile hamn

Uppdaterad 13 januari /
Musselbarens systerföretag Musselfabriken AB i Ljungskile vill utöka verksamheten med lokaler i Ljungskile hamn. Kommunstyrelsen har sagt ja till en så kallad avsiktsförklaring som ger Musselfabriken AB möjlighet att först hyra och därefter friköpa del av fastigheten.

Exteriörbild på Musselbaren
Foto: Jörgen Andersson

Det handlar om Ljungs-Hälle 1:120 vid Ljungskile hamn som kommunen köpte in 2018. På fastigheten finns en 450 kvadratmeter stor industribyggnad som i dagsläget hyrs ut internt till en kommunal verksamhet, skriver kommunstyrelsen i sitt protokoll.

I ett gestaltningsprogram pekas området där fastigheten ingår ut som lämpligt för allmänt tillgängliga verksamheter och restaurang/café, men miljöföroreningar, översvämningsproblematik och skred- och rasrisk behöver utredas.

Labbkök och showroom
Musselfabriken AB vill skapa förutsättningar för besök och matupplevelser och som attraktionsområden planeras ett labbkök och showroom. Detta stärker förutsättningarna för den maritima utvecklingen och för hållbar sjömat, skriver kommunstyrelsen.

Avsiktsförklaringen gäller under förutsättning att ett hyreskontrakt har tecknats med kommunens samhällsbyggnadsnämnd senast 30 juni 2023. Musselfabriken har tiden fram till dess på sig att på egen bekostnad undersöka förutsättningarna att etablera sin verksamhet i den befintliga byggnaden på fastigheten.

Avsiktsförklaringen innebär sedan att företaget efter den femåriga hyrestiden får möjlighet att friköpa byggnaden med tillhörande mark, om avstyckning är möjlig.

Startar egen produktion
Musselfabrikens satsning innebär även att företaget startar egen produktion av musslor, skriver Bohusläningen. Produktionen ska ske i Mollösund och Ellös uppger ägaren Janne Bark för tidningen.

Nya majoriteten emot
Kommunstyrelsen var inte enig i sitt beslut om avsiktsförklaringen. Ledamöterna för S, L, C, MP och V röstade ja medan de partier som ingår i den politiska ledning som tillträder i nämnder och styrelser vid årsskiftet (SD, M, UP och KD) ville återremittera ärendet "med syfte att koppla ett helhetsgrepp om Ljungskile hamnområde".
---


29 januari 2023: