söndag 1 januari 2023

Ny samverkan mellan Oddevold och kommunen om parafotboll

Kommunen och IK Oddevold Grunden stärker sin samverkan kring fotboll för personer med funktionsnedsättning. Det sker genom ett så kallat IOP-avtal som socialnämnden nu godkänt.

""
Bild: Pixabay.com

Grunden är det utskott i Oddevold som bedriver fotboll för personer med funktionsnedsättning, parafotboll.

Grunden har de senaste åren haft avtal med socialnämnden om att utföra generell ledsagning i samband med tävlingar, träningar och läger för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i fotbollsaktiviteter. På initiativ av Grunden kommer samverkan under 2023 och 2024 istället att ske genom ett IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap.

Ledarstödd fotbollsverksamhet
Föreningens åtagande omfattar i huvudsak ledarstödd fotbollsverksamhet, det vill säga; träningar, tävlingar och sociala aktiviteter, skriver socialnämnden i sina beslutshandlingar.

Socialnämnden ger verksamheten ekonomiskt stöd motsvarande tre prisbasbelopp (cirka 160 000 kronor) per år och ska också sprida information om verksamheten.
---