fredag 6 januari 2023

Glas viktigt inslag i nya Gallionen

"Ge förutsättningar för ett mer inbjudande och rikt gaturum i Uddevallas centrala delar”. Det var arkitektfirmans vision för den senaste stora renoveringen och ombyggnaden av Gallionen. Nu berättar glasleverantören Sapa om arbetet och byggnadens arkitektoniska historia.

Exteriörbild av nya Gallionen
Bilder från Sapa, foto: Andreas Olsson

Gallionen stod klar 1968 och skapades av arkitekten Kornél Pajor, skriver Hydro-företaget Sapa på sin webbplats.

Pajor hämtade inspiration från den internationella brutalismen vilken har sitt ursprung i franskans béton brût, eller rå betong. Detta var något som Pajor ville införliva och han gav därmed fasaderna ett rustikt uttryck med just betong.

"Stängd och mindre välkomnande byggnad"
Gallionen har under de senaste åren varit känd för att upplevas som en stängd och mindre välkomnande byggnad, konstaterar Sapa. En galleria brukar samtidigt vara signum för en stad där invånare samlas och den lokala handeln har sin mittpunkt. Därför ville man göra något med arkitekturen som skulle kännas mer tilltalande och lockande för besökare och invånare.

"Vår vision är att gallerian i framtiden ska ge förutsättningar för ett mer inbjudande och rikt gaturum i Uddevallas centrala delar” menar Yes Arkitekter i Uddevalla, som haft uppdraget att omvandla gallerian till en ny attraktiv plats.

Exteriörbild på nya Gallionen, med inbyggd gångbro till fastigheten intill

Yes fick i uppdrag att skala i byggnadens lager och utgå från det som fanns bevarat och var av betydelse för byggnadens historia. Betongen restaurerades och moderniseringen gjordes i form av ett öppnande av väggarna mot gatan. Transparens tillfördes genom stora glasade ytor, skriver Sapa.

Lägenhetsplaner skrotade
Fastigheten Thorild 12 där Gallionen ingår ägs av fastighetsjätten Castellum. Ett detaljplanearbete pågår inom kommunen för att ge företaget möjligheter att bygga på fastigheten med flera våningar.

Avsikten var att våningarna bland annat skulle inrymma ett hundratal lägenheter men den tanken är nu skrotad, vilket Castellums affärsutvecklare Tobias Eriksson tidigare uppgivit för Bohusläningen

”Vad gäller bostäder ovanpå Gallionen så har vi bytt det spåret mot att istället addera möjligheten till ytterligare lokaler, restauranger och centrumverksamheter. Att bygga bostäder ovanpå Gallionen är inte ett gångbart alternativ med tanke på nuvarande konstruktion och uppbyggnad av dagens fastighet”, 

Exteriörbild på nya Gallionen, vy upp mot Kungsgatan30 augusti 2023: