lördag 8 oktober 2022

Kyrkans löneservice tar över gamla banklokalen

11 oktober inviger Svenska Kyrkans Löneservice sina nya och större lokaler. Platsen är Kungsgatan där Nordea en gång hade sitt bankkontor och där senare en skobutik fanns.

Porträtt, halvbild
Peggy Hamnström, chef för Svenska Kyrkans Löneservice
Bild från Svenska Kyrkan, foto: Kristin Lidell/Ikon

- Det är roligt att verksamheten växer så fort. De nya lokalerna är nödvändiga då vi vuxit ur de gamla. Ett aktivitetsbaserat kontor är dessutom mer flexibelt och anpassningsbart till vår utveckling de kommande åren, säger chefen för Löneservice Peggy Hamnström i ett pressmeddelande.

Uddevalla fick placeringen
Beslutet att etablera en gemensam löneservice för hela landet togs av Svenska kyrkans högsta beslutande organ kyrkomötet 2019. Efter att olika alternativ utretts beslöt kyrkostyrelsen i juni 2020 att löneservicen skulle placeras i Uddevalla.

Flyttade från Lilla Torget
Verksamheten startade i maj förra året i Göteborgs Stifts lokaler vid Lilla torget men flyttade samma år till tillfälliga lokaler på Drottninggatan där 45 personer idag arbetar. I de nyrenoverade lokalerna på Kungsgatan kommer 60 personer att få plats.

Vid starten förra året hade Löneservice 50 anslutna enheter (församlingar, pastorat och stift). I dag är 148 av Svenska kyrkans knappt 600 enheter anslutna.
--