onsdag 17 februari 2021

Kyrkans lönekontor ger 50 nya jobb i Uddevalla

Redan 1 maj startar Svenska kyrkans nya löneservice för hela landet sin verksamhet i Uddevalla. Fem nya handläggare anställs och nya lokaler söks.
Fullt utbyggd beräknas cirka 65 personer jobba i verksamheten, skriver Svenska kyrkan i ett pressmeddelande.

""
Catarina Thedin, tillförordnad chef för lönetjänsterna i Uddevalla.
Bild: Svenska Kyrkan

Beslutet att etablera en gemensam löneservice togs av Svenska kyrkans högsta beslutande organ kyrkomötet 2019. Det är det första steget i kyrkans väg mot ökad administrativ samverkan på flera områden.

Efter att olika alternativ utretts beslöt kyrkostyrelsen i juni 2020 att löneservicen skulle placeras i Uddevalla med start senast i januari 2022.

Göteborgs stift har i dag en servicebyrå vid Lilla Torget med 30 anställda som utför tjänster för församlingar och pastorat i stiftet inom områdena ekonomi, fastighet och HR. Hälften av personalen arbetar med löner och den delen tas nu över av Svenska kyrkan på nationell nivå och byggs ut till att omfatta hela Svenska kyrkan.

"Väldigt glada"
Catarina Thedin är tillförordnad chef för lönetjänsterna i Uddevalla:

- Vi är förstås väldigt glada över det här förtroendet. En förutsättning för att vi har lyckats väl så här långt är ett nära samarbete med övriga stift och Svenska kyrkans nationella kansli kring gemensamma arbetssätt.

- En annan förutsättning är att vi har en god rekryteringsmiljö i Uddevalla, med ett nära samarbete med Affärshögskolan och deras YH-utbildning inom lön.

Fem nya handläggare anställs
Under våren 2021 ska fem nya lönehandläggare anställas När verksamheten är fullt utbyggd om 5-7 år kommer runt 65 personer att arbeta där. 

I början av mars ska en ny lönechef tillsättas och förhoppningen är att innan årsskiftet även ha flyttat in i nya lokaler.

De övriga serviceområdena blir kvar i stiftets regi och kommer att fortsätta utvecklas, vilket enligt Catarina Thedin kan leda till ännu fler jobb i Uddevalla.
---


1 maj 2021:
Svenska Kyrkan: Löneservice invigs – ska ge stöd åt landets församlingar