tisdag 23 juni 2020

Svenska kyrkans nya lönecentral placeras i Uddevalla

Porträttbild på Wanja Lundby-Wedin
Wanja Lundby-Wedin.
Foto: Magnus Aronson/Svenska kyrkan

Uddevalla blir orten för ett nytt nationellt lönecenter för Svenska kyrkan. Det beslutade nyligen kyrkostyrelsen.
Lönecentret ska administrera löner och arvoden för anställda och förtroendevalda på alla nivåer inom Svenska kyrkan.


Sedan 2015 har Göteborgs stift en servicebyrå vid Lilla Torget i Uddevalla som administrerar löner och ekonomi åt stiftets församlingar.

- Servicebyrån i Uddevalla har visat att den klarar av en hög anslutningstakt av nya kunder på kort tid och har en organisationsstruktur som är en styrka när verksamheten nu kommer att skalas upp. Uddevalla som ort har också relevanta lokala utbildningar och det finns bra framtida rekryteringsmöjligheter inom pendlingsavstånd, säger Wanja Lundby-Wedin, förste vice ordförande i kyrkostyrelsen, i ett pressmeddelande.

Vann mot Umeå
I Svenska kyrkans förarbete med att utse vilken ort som ska hysa det nya gemensamma lönecentret stod Uddevalla i slutfasen mot Umeå.

- Båda orterna har förutsättningar att utveckla ett gemensamt lönecenter för Svenska kyrkan. Men den samlade bedömningen av bland annat organisation, löneproduktion och geografiskt läge har visat att de bästa förutsättningarna finns i Uddevalla, säger Wanja Lundby-Wedin.

Resurser ska frigöras
Lönecentret är ett steg i det pågående arbetet med att bygga ökad administrativ samverkan inom Svenska kyrkan. Andra områden för samverkan är IT och digitalisering, fastighetsfrågor, ekonomi och gemensamma inköp. Syftet är att frigöra resurser för församlingarna till att lägga kraft på det grundläggande uppdraget att fira gudstjänst och bedriva diakoni, undervisning och mission, skriver Svenska kyrkan.

"Glad och stolt"
- Jag är glad och stolt över att det som vi har byggt upp bildar grunden för ett gemensamt lönecenter. Det kommer att vara ett värdefullt stöd för Svenska kyrkans församlingar, säger Eva Höglund Persson, enhetschef för HR och lön i Göteborgs stift.

Till Bohusläningen säger hon att mellan 30 och 50 personer kan komma att jobba på det nya centret. som ska vara etablerat i januari 2022.
---
Svenska kyrkan: Nationellt lönecenter etableras i Uddevalla

21 december:
Platsannons: Lönechef till Svenska kyrkans Löneservice i Uddevalla

17 februari 2021: