torsdag 16 december 2021

Ja till Benders silosatsning på Kärranäs

Uppdaterad 18 december /
Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation ger klartecken till Benders jättesatsning på cementdepå och utökad hamnverksamhet. Satsningen innebär bland annat fyra silobyggnader samt fler och större fartyg till företagets hamn.

Fotomontage där planerade silor syns till vänster, vy från Svenskholmen
Fotomontage från företagets miljökonsekvensbeskrivning

Tillståndet gäller för maximalt 80 anlöp per år av fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350, samt hantering av maximalt 400 000 ton gods per år, vilket är i enlighet med företagets önskemål.

Till Benders kommer idag som mest fyra fartyg per år.

Kan minska cementberoendet
Satsningen görs för att minska behovet av långväga transporter på land av cement och annat material för betongtillverkning. Depåverksamheten ska göra det möjligt att som alternativ till cement använda den återvunna produkten masugnsslagg.

Cementen och masugnsslaggen som kommer till den nya depån ska användas i Benders egen verksamhet men också transporteras ut till leverantörernas andra kunder i Västsverige.

20 nya arbetstillfällen möjliga
Koncernchef Ove Bender har för Bohusläningen tidigare berättat att cementdepån är en investering på cirka 100 miljoner kronor och kan ge 20 nya arbetstillfällen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Uddevalla kommun bedömer att verksamheten kan bedrivas i enlighet med miljöbalken och har tillstyrkt verksamheten och tidigare även beviljat bygglov för de 44 meter höga silobyggnaderna.

Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen, vilket i så fall ska ske senast 17 januari.
---


20 februari 2024: