onsdag 15 december 2021

Kampenhofparkering får nytt ägarbolag

Fastigheten Uddevalla Stadskärnan 1:298 som rymmer parkeringsplatser på Kampenhof får nytt ägarbolag. Det sker som en del i en rad delvis interna rockader och försäljningar inom koncernen Erik Hemberg Fastighets AB (EHF).

Parkeringsplats med bilar sett ovanifrån. I bilden en infälld karta med den aktuella fastigheten utmärkt.
Arkivbild (ej från Kampenhof): Pixabay.com
Infällt: skärmbild från Uddevallas digitala kommunkarta

Koncernens moderbolag har sin bas i Uddevalla men bygger, utvecklar och förvaltar fastighetsbestånd på många platser i landet. Bolaget är huvudägare till börsnoterade Götenehus och bland intressebolagen finns till exempel också parkeringsbolaget Citypark och fastighetsbolaget Trähusstaden, med verksamhet i Skaraborg.

I den nu aktuella affären ökar Götenehus sitt ägande i Trähusstaden genom att köpa EHF:s del. Götenehus köper också två fastigheter i Trollhättan av EHF.

Skärmbild från Uddevallas digitala kommunkarta

En miljon per år från p-fastigheten
Götenehus å sin sida säljer fastigheten Uddevalla Stadskärnan 1:298 till EHF. Inom fastigheten bedrivs idag parkeringsverksamhet och den har de senaste åren bidragit till koncernens resultat med cirka en miljon kronor per år, skriver Götenehus i ett pressmeddelande.

"Passar oss bättre"
- Affären med Götenehus är för oss fullt naturlig. Fastigheterna i Trollhättan tillsammans med ett ökat ägande i Trähusstaden kommer att ge en betydligt bättre affärsnytta i Götenehus, både i den dagliga verksamheten och som en långsiktig investering för alla aktieägare. Fastigheten med parkeringsverksamhet i Uddevalla som vi tar över passar samtidigt oss bättre, säger Erik Hemberg.
---