tisdag 14 december 2021

Bassholmen-föreningens slit belönat - klinkbåtstradition nu på Unesco-lista

Unesco beslutade idag att skriva in den så kallade klinkbåtstraditionen på sin lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Inskrivningen är resultatet av en nominering från samtliga nordiska länder och som bland andra Föreningen Allmogebåtar på Bassholmen arbetat fram.

Liten klinkbyggd segelbåt till havs med tre personer ombord.
Foto: Karolina Matts / Sjöhistoriska museet

Porträttbild
Kulturminister
Jeanette Gustafsdotter
Foto: Magnus Liljegren / Regeringskansliet
- Det är första gången som Sverige har nominerat något till denna lista inom Unesco. Att vår första inskrivning på listan är ett kulturarv som vi delar med våra grannländer känns särskilt glädjande, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter i ett pressmeddelande från regeringen:

- Nomineringen är ett fint exempel på nordiskt samarbete mellan ideella organisationer, och klinkbåtstraditionen är verkligen ett levande immateriellt kulturarv i dess fulla bemärkelse. Kulturarvet förenar människor över gränser i dåtid, nutid och framtid.

Bild från sittplats i en öppen båt till havs
Gotländsk enmänning
Foto: Karolina Matts /Sjöhistoriska museet

Museichef: "Imponerad"
Mats Djurberg är museichef på Sjöhistoriska museet och tidigare generalsekreterare för svenska Unescorådet:

- Jag är väldigt imponerad av att så många svenska aktörer, som Föreningen Allmogebåtar och båtbyggarutbildningarna på Skeppsholmens, Stensunds och Litorina folkhögskola, gemensamt gått ihop i denna fråga och att de nu lyckats få den första svenska traditionen på Unescos lista, säger han i ett pressmeddelande.

Porträttbild
Mats Djurberg
Foto: Anneli Karlsson /
Sjöhistoriska museet/SMTM
2000-årig teknik
Klinktekniken inom nordisk skeppsbyggnad innebär att båtens olika bord sammanfogas genom att de överlappar varandra, i stället för att ligga kant mot kant. Tekniken har funnits i de nordiska länderna i nästan 2000 år. Tekniken är densamma i såväl vikingatida farkoster, som Nydamskeppet, som i skärgårdböndernas ekor och i en folkbåt från 1960-talet.

- Vi är väldigt glada att Unesco nu beslutat godkänna nomineringen och därmed värdesätta det stora engagemanget hos dem som bygger och seglar dessa båtar och som är del i en levande hantverks- och kunskapstradition, säger Mats Djurberg.

Båtar visas upp på Bassholmen
- Museet på Bassholmen där vi kan visa upp hur de olika klinkbåtarna ser ut är en samlingsplats för de som kan detta. Och de som inte kan det här kan komma dit och ta del av den kunskapen, har Föreningen Allmogebåtars ordförande Lars Leijon tidigare sagt till Bohusläningen.

Nomineringsfilm:
 
Se inlägget på Facebook (Föreningen Allmogebåtar)
 ---