tisdag 12 december 2023

Lillesjö-aktuella Enviro byter vd

Däckåtervinningsföretaget Scandinavian Enviro Systems som planerar en jättanläggning på Lillesjö i Uddevalla får ny vd.  Fredrik Emilson, tidigare vd för Höganäs AB, tillträder i februari 2024 samtidigt som nuvarande vd Thomas Sörensson går över till en roll som senior rådgivare.

Collage av bilder
Fredrik Emilson
Bilder: Enviro


- Enviro hör till de bolag som har en reell möjlighet att göra verklig skillnad och bidra positivt till den pågående klimatomställningen. Bolaget har skaffat sig en extremt intressant position och det ska bli mycket spännande att få vara med och skala upp dess verksamhet med ambitionen att nå en världsledande position, säger Fredrik Emilson i ett pressmeddelande.

Uddevalla först i europeisk jättesatsning
Enviro har tillsammans med europeiska riskkapitalbolaget Antin Infrastructure Partners och med stöd av delägaren Michelin bildat världens första storskaliga däckåtervinningsbolag. Lillesjö ska bli den första fullskaliga anläggningen och därefter är planen att fram till 2030 etablera återvinningsanläggningar i Europa med en total årlig återvinningskapacitet på 1 miljon ton uttjänta däck.

Porträttbild
Alf Blomqvist
Bild: Enviro
"Kräver ny typ av ledarskap"
-  Med samarbetet med Antin Infrastructure Partners på plats tar Enviro ett nytt steg i sin utveckling vilket kräver en ny typ av ledarskap. Att en så erfaren och meriterad ledare som Fredrik Emilson kliver in i rollen som vd är väldigt glädjande eftersom det ger bolaget mycket goda förutsättningar under dess nästa fas, säger Alf Blomqvist, styrelseordförande i Enviro:

-  Samtidigt som jag välkomnar Fredrik Emilson vill jag och övriga i styrelsen också tacka Thomas Sörensson för en mycket god insats. Under sina åtta år som vd för bolaget har han bland annat varit med om etablerandet av vår första tillverkningsenhet i Åsensbruk, det strategiska partnerskapet med Michelin och nu senast, bildandet av världens första storskaliga återvinningsbolag för uttjänta däck ihop med Antin.

Thomas Sörensson lämnar vd-posten men blir kvar som senior rådgivare hos Enviro.
Bild: Enviro


"Grund lagd för slutligt beslut om Uddevalla"
I sin delårsrapport för de tre första kvartalen 2023 konstaterar Enviro att grunden är lagd för slutgiltigt beslut om Uddevalla samt för den fortsatta utrullningen av anläggningar:

"Alltsedan annonseringen i våras har ett intensivt arbete genomförts, primärt med sikte på att säkerställa och kvalitetssäkra alla tekniska, kommersiella och juridiska delar som måste vara på plats inför uppförandet av Uddevalla-anläggningen, men även för att lägga grunden för den fortsatta utrullningen av kommande anläggningar efter den som planeras i Uddevalla.

Förberedelsearbetet har förvisso tagit längre tid än vad vi tidigare uppskattade, men vi har nu närmat oss den punkt då JV-bolaget kan fatta det slutgiltiga investeringsbeslutet för att därefter sätta i gång uppförandet av anläggningen i Uddevalla. Vi räknar även med att det omfattande förberedelsearbetet inför första anläggningen både kommer att bidra till kortare ledtider för efterföljande anläggningar samt förbättrade möjligheter till en kostnadseffektiv roll-out.

Enviro har tillsammans med joint venture-bolaget och Antin lagt mycket tid och kraft på att validera och förfina den tekniska planen för Uddevalla-anläggningen, förhandla och säkra upp långsiktiga kundavtal rörande kimrök och olja liksom leverantörsavtal beträffande uttjänta däck. Vidare pågår just nu detaljerad upphandling av all maskinell utrustning och servicetjänster", skriver Enviro i delårsrapporten. 

Ny ekonomichef i november
Enviro har nyligen även rekryterat ny ekonomichef, CFO. På den posten tillträdde 13 november Christian Bergaust, som närmast kommer från samma befattning på Alelion Energy Systems.
---
Enviro: Fredrik Emilson ny vd för Enviro

Enviro: Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – september 2023

Enviro: Christian Bergaust ny CFO för Enviro

UddevallaNyheter: Siemens ska stötta Enviros jättesatsning

1 februari 2024:
Enviro: Fredrik Emilson har tillträtt som vd för Enviro

8 februari 2024:
UddevallaNyheter: KLART - jätteanläggning byggs på Lillesjö