onsdag 13 december 2023

Hyran för båtplats höjs 15 procent

Avgifterna för att hyra kommunal plats för fritidsbåt höjs med 15 procent nästa år, efter beslut i kommunens samhällsbyggnadsnämnd. Det är första höjningen av taxorna sedan 2015.

Båtar vid brygga
Bild: Uddevalla kommun

Nuvarande taxor för att hyra fast båtplats av kommunen fastställdes av kommunfullmäktige 2015. Samtidigt fick samhällsbyggnadsnämnden uppdraget att fatta de framtida besluten om taxorna.

I beslutshandlingarna till nämnden konstaterar samhällsbyggnadsförvaltningen att konsumentprisindex sedan 2015 stigit med 27 procent, och föreslog att båttaxorna höjs med 15 procent, vilket nämnden nu sagt ja till. Fortsatt behov av förändring av taxan ska också utvärderas.

Ska gälla för alla
Enligt förvaltningen finns sedan tidigare enstaka rabatter och separata överenskommelser, något som inte är förenligt med kommunallagens likabehandlingsprincip. Utgångspunkten i taxan är ett enhetligt pris som gäller för alla. För föreningar finns möjlighet att söka bidrag via kultur- och fritidsnämndens bidragsgivning.

Samma taxa överallt
Avgifterna är desamma oavsett i vilken hamn båtplatsen finns och baseras på båtens bredd och längd. Till exempel är årsavgiften för en båtplats (med y-bom) som är 10 meter lång och 3-3,5 meter bred 5 750 kronor, inklusive moms.

Här hyr kommunen ut fasta båtplatser:
  • Skeppsviken (cirka 150 platser)
  • Rödön/Lindesnäs (cirka 300 platser)
  • Gustafsberg (cirka 30 platser)
  • Mollön (cirka 60 platser)
  • Ljungskile (cirka 25 platser)
Dessutom finns cirka 40 platser vid Södra kajen längs med Bäveån, men dessa kommer inte att vara möjliga att hyra under perioden 2024-2026 på grund av arbete med skredsäkring.
---