onsdag 12 juli 2023

18 nya radhus byggs på Sundsstrand

18 radhus i bostadsrättsform ska komplettera bebyggelsen på Sundsstrand i Uddevalla. I konceptet ingår även möjligheten att först hyra bostaden och spara för att senare kunna köpa loss den.

Kaminsky Arkitekturs visualisering av den nordligaste längan och gården i förslaget.

Radhusen ska byggas på en tomt/fastighet i den östra delen av Sundsstrand som kommunen förra året bjöd ut till försäljning genom så kallad markanvisning. 15 förslag till bebyggelse kom in och av dessa har kommunstyrelsen nu valt ut ett förslag från Kaminsky Arkitektur i Göteborg.

Skiss över den planerade bebyggelsen i Kaminskys vinnande förslag.

Radhusen företaget vill bygga blir på 115 kvadratmeter med trästomme och träfasader. Det uppskattade försäljningspriset är knappt tre miljoner kronor och månadsavgiften 4 700 kronor. I samarbete med företaget Bodil kommer även en möjlighet att hyrköpa radhusen att erbjudas.

Det vinnande förslaget präglas bland annat av ett miljö- och hållbarhetsperspektiv med förnyelsebart och återbrukat byggmaterial, solceller, laddstolpar, bergvärme och naturlik odlings- och komposteringsmöjlighet.

Kartor med de aktuella områdena inringade.
T v: Området Sundsstrand, t h den aktuella tomten/fastigheten.
Kartor från Uddevalla kommuns webbplats

Kaminsky ska ha inkommit med bygglovsansökan senast 1 maj 2024 och senast åtta månader efter att bygglov beviljats ha påbörjat byggnationen. Om detta inte sker kan kommunen häva marköverlåtelseavtalet och istället gå vidare med det företag som placerade sig på andra plats i markanvisningen.

Både detta företag och företaget som utsågs som nummer tre har föreslagit radhus i någon form på den aktuella tomten.
---