lördag 5 november 2022

Tomtmark på östra Sundsstrand bjuds ut

Ett mindre markområde på östra Sundsstrand bjuds nu ut till försäljning av kommunen. Det görs genom så kallad markanvisning, där företag får lämna förslag på hur de vill bebygga området.

Kartor med de aktuella områdena inringade.
T v: Området Sundsstrand, t h det aktuella markområdet.
Kartor från Uddevalla kommuns webbplats

Kommunen väljer sedan ut det förslag man föredrar och företaget bakom förslaget får därefter en viss tid på sig att bygga enligt förslaget.

Blandad bebyggelse
Byggnationen i den västra delen av Sundsstrand är snart slutförd, skriver kommunen på sin webbplats. I den östra delen planeras och byggs både par- och flerbostadshus.

På fyra områden i den östra delen medges även sammanbyggda eller friliggande bostäder, och det är ett av dessa fyra områden som kommunen nu bjuder ut. Övriga tre har avstyckats till villatomter och säljs via den kommunala tomtkön.

Vill helst ha rad- eller kedjehus
Området är på 4 245 kvadratmeter och får bebyggas med sammanbyggda bostäder eller fyra friliggande bostäder. Kommunen vill att Sundsstrand ska kunna erbjuda varierade former av boenden och vill därför i första hand se förslag på rad- eller kedjehus med hyres- eller bostadsrätter alternativt ägarlägenheter, skriver kommunen i markanvisningen.

Priset på marken är satt till fyra miljoner kronor.

Byggstart 2024
Senast 21 december ska intresserade byggherrar ha lämnat in sina förslag, och en vinnare beräknas kunna utses 28 februari.

Kommunen räknar med att markarbeten på området ska kunna börja i juni 2024.
---

12 juli 2023: