tisdag 6 juni 2023

Stöd och tipspromenader ger årets folkhälsopris

Stödpedagogen Fanny Dalberg får Uddevalla kommuns folkhälsopris 2023, liksom Uddevalla Idrottssällskap (UIS) tillsammans med Bohusläningen. Demokratipriset går till författaren och journalisten med mera Ulf G. Eriksson.

Promenadbild i skogen i kombo med porträtt i halvformat
UIS och Bohusläningen får årets folkhälsopris för sina anrika tipspromenader, och delar priset med stödpedagog Fanny Dalberg.

Bild promenad: Fotoakuten, bild Fanny Dalberg: Uddevalla kommun

"Folkhälsopriset delas mellan Fanny Dalberg som på ett utmärkande sätt fört svaga gruppers talan och lyft deras rätt till hälsa, samt Uddevalla Idrottssällskap (UIS) och Bohusläningens långsiktiga arbete med Skogspromenader som i decennier uppmuntrat och lockat Uddevallas invånare till fysisk aktivitet och social samvaro i naturen", skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Folkhälsopriset består av 10 000 kronor som fördelas på två pristagare som får 5 000 kronor vardera, samt diplom och blommor.

Demokratipriset till Ulf G. Eriksson
Ulf G. Eriksson får Demokratipriset som erkännande för sitt mångåriga engagemang för kommunal och regional demokrati, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Eriksson har arbetat med att sprida kunskap och öka medvetenheten om ämnet sedan 1978, bland annat genom en rad böcker.

- Jag är oerhört tacksam och hedrad över detta pris. Demokratins stora styrka är de gemensamma lösningarna. Att vi under ständig diskussion och debatt kan ta gemensamt ansvar för den samhällsutveckling som är nödvändig, inte minst när det gäller klimatet, säger Ulf G. Eriksson.

Priserna delades ut under kommunens nationaldagsfirande på Gustafsberg.

På väg att avskaffas
Kommunen delar i dagsläget ut ett flertal olika priser men detta kan komma att ändras snart. Efter utredning har kommunstyrelsen nyligen föreslagit kommunfullmäktige att avskaffa demokratipris, kulturpris, kulturstipendium, ungdomsledarpris, jämställdhetspris, byggnadspris och naturpris med verkan från 2023-12-31. Avsikten är att istället införa ett färre antal priser men med en mer allmän inriktning.

Byggnadspriset är ett av de kommunala priser som kan komma att avskaffas. 2022 gick det till fritidshuset Korsviken 2:45.
Bild: Uddevalla kommun

När det gäller Folkhälsopriset föreslår kommunstyrelsen att dess framtid ska utredas vidare under 2023.

Demokratipristagaren föreslog Naturpriset
Kommunens Naturpris som delades ut i år för första gången kom för övrigt till genom ett så kallat medborgarförslag från just årets demokratipristagare Ulf G. Eriksson.
---
7 juni:

16 september: