söndag 11 juni 2023

Cykelled skapas mellan Uddevalla och Årjäng

En helt ny regional turismcykelled mellan Uddevalla och Årjäng i Värmland kan snart vara verklighet, Lelångenleden. Kommunstyrelsen har godkänt ett samverkansavtal med Västkuststiftelsen där kommunens ansvar för leden regleras.

Par som cyklar i sommarlandskap, kartor över leden infällda
Bild cykling (ej från Lelången): Pixabay
Kartor: Från kommunstyrelsens beslutshandlingar

Den nya Lelångenleden blir cirka 180 kilometer lång och går igenom fyra kommuner: Uddevalla, Färgelanda, Bengtsfors och Årjäng.

Lelångenbanan basen
Lelångenbanan där järnvägstrafik kördes mellan Uddevalla och Bengtsfors från slutet av 1800-talet till 1964 blir basen för ledens sträckning, som omfattar 102 kilometer grusvägar, 59 kilometer statliga vägar, 16 kilometer kommunala och 27 kilometer enskilda vägar.

Karta
Lelångenledens planerade sträckning

Lelångenbanan är redan idag populär att cykla på där det går och i Färgelanda finns sedan två år en förening som arbetar för cykelled längs sträckan Färgelanda - Högsäter.

Flera parter samverkar
I samverkan kring den nya cykelleden ingår Västkuststiftelsen, Trafikverket, de fyra kommunerna och Turistrådet Västsverige, Dalslands Turism och Visit Värmland. Redan i mars i år godkände Trafikverket att den planerade sträckningen får utmärkas som en regional turismcykelled.

Skyltas och marknadsförs
Genom parternas försorg kommer den nya leden att märkas ut och skyltas upp och marknadsföras i olika kanaler. Krav ställs också på ledens kvalitet: den ska ha hel och jämn beläggning med så få starka lutningar som möjligt. Det ska i möjligaste mån finnas plats för två cyklar i bredd eller för två cyklar att mötas där leden går på gång- och cykelbana.

Kommunerna förbinder sig bland annat att hålla sträckan inom den egna kommunen tillgänglig, välskyltad, trafiksäker och komfortabel mellan 15 april och 15 oktober om inte väderförhållanden hindrar att drift och underhåll görs under den perioden.

Lelångenleden beräknas enligt Trafikverket kunna vara klar under sensommaren/hösten.

Karta
Lelångenledens planerade sträckning i Uddevalla kommun

Västkustleden till Strömstad
Parallellt pågår även arbete med att skapa Västkustleden, en ny nationell cykelled mellan Göteborg och Strömstad/Svinesund där Uddevalla är en av de sju inblandade kommunerna. Den första etappen mellan Göteborg och Ljungskile invigdes förra sommaren.
---
24 juni 2024: