lördag 10 juni 2023

Nu kan andra vårdgivare läsa kommunens journaler

Hälso- och sjukvårdspersonal som jobbar i Uddevalla kommun har under många år kunnat läsa vad andra vårdgivare dokumenterat. Nu har Uddevalla kommun även blivit producenter i nationell patientöversikt (NPÖ) vilket innebär att utvalda delar av kommunens journalanteckningar blir synliga för andra vårdgivare.

""
Bild från Pixabay, foto: Chokniti Khongchum

Systemet kallas Sammanhållen journalföring och ökar patientsäkerheten eftersom kommunen nu kan dela information med andra vårdgivare, skriver kommunen på sin webbplats.

Kräver samtycke
"Det är bara de vårdgivare som har en vårdrelation med dig som får ta del av uppgifterna. Detta görs även efter ditt samtycke. Du kan när som helst välja att information om dig som finns i journalen inte ska delas med andra vårdgivare", skriver kommunen.
---