måndag 12 juni 2023

Elin från Uddevalla vigdes för diakonitjänst på Orust

Söndagen 11 juni vigde biskop Susanne Rappmann sju diakoner till tjänst i Svenska kyrkan. Bland dem fanns 28-åriga Elin Larsson från Uddevalla, som nu går till en diakonitjänst i Orust pastorat där hon idag arbetar som diakoniassistent.

Gruppbild i kyrkan
Domprost Stefan Hiller, Mats Sundström, Elisabeth Hegart-Dyrehag, Ulrika Bergsten, Malin Öhrling, Sofia Krantz, Elin Larsson, Ulrika Segolson och biskop Susanne Rappmann.
Foto: Torgny Lindén /Göteborgs Stift

- Jag ser fram emot att få vara diakon på Orust och här kunna visa Guds kärlek genom den jag är och det jag gör, säger Elin Larsson i ett pressmeddelande från Göteborgs Stift:

- Det fina med diakoni är att få vara Guds händer och fötter i samhället. En stor skillnad för mig som vigd blir att kragen får symbolisera att jag är här som en del i någonting större, och inte bara i egen kraft.

Vigningslöften
Torsdagen före vigningshelgen genomgick kandidaterna diakonexamen inför det församlade domkapitlet i Göteborg. Vid vigningen i domkyrkan avlade diakonkandidaterna sina vigningslöften. Löftena handlar om att säga ja till att utöva ämbetet så att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen.

Diakonerna lovar också att hjälpa dem som behöver det, att stå på de förtrycktas sida, att följa kyrkans ordning, att förverkliga kallelsen med Kristus som förebild samt att leva som vittnen om Guds kärlek och försoningens hemlighet.
---