onsdag 22 mars 2023

Kritiserat bygge vid Bäveån pausas

Rivningen av "Fribergs villa" på Tureborgsvägen 8 och nybyggnation av 16 bostadsrätter har pausats, berättar Bohusläningen.

Bild på Fribergs villa
Bild på fastigheten Sankt Anna 13 från november 2020.
Foto: Jörgen Andersson

Staketen runt fastigheten är borttagna och bostadsrättsföreningen Bävestrands ordförande Per Fagring berättar för tidningen att huset nu tillfälligt hyrts ut till Benders för personaländamål.

Fagring köpte fastigheten 2020 och fick så småningom rivningslov och bygglov. Grannar protesterade tidigt mot rivningen av det gamla historiskt rika huset och uttryckte också oro för att det skulle finnas rasrisk i området.

Försäljningen av bostadsrätterna gick trögt och kom aldrig upp till den nivå som krävdes för start av bygget. Nu gör ökade materialkostnader och försämrad köpkraft att projektet pausas, skriver Bohusläningen.
---


Kynningsrud (2021): Ska bygga 16 bostadsrätter i Uddevalla