söndag 1 november 2020

"Fribergs villa" ska rivas för lägenhetshus

Bild på Fribergs villa
Foto: Jörgen Andersson /

Det iögonfallande sekelskifteshuset på Tureborgsvägen 8 planeras att rivas och ersättas med ett nybygge med 16 lägenheter. Planerna har dock väckt protester berättar Bohusläningen, och kommunens bygglov har överklagats till länsstyrelsen.


Bild på Fribergs villa med Bäveån till vänster
Foto: Jörgen Anderson /

Huset på fastigheten Sankt Anna 13 ligger luftigt och vackert invid Bäveån strax före bron som leder till Tureborg. "En viktig gestalt vid norra brofästet" skriver kommunantikvarien i ett beslutsunderlag  till samhällsbyggnadsnämnden.

Nämnden bedömer dock inte att huset har det kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde som gör att byggnaden borde bevaras för eftervärlden och har därför beviljat rivningslov, skriver Bohusläningen.

17 september beviljade en enig nämnd också bygglov för nybyggnation. Nämnden konstaterar att ansökan är förenlig med detaljplanen och uppfyller kraven i plan- och bygglagen. Beslutsförslaget från förvaltningen var att bygglov skulle beviljas. 

"Ett stycke historia till salu"
Ägare är arkitekten Per Fagring som köpte huset i april i år då det låg ute till försäljning hos Fastighetsbyrån. Utgångspriset var 4,5 miljoner kronor och slutpriset blev 4,35 miljoner.

I mäklarprospektet beskrivs objektet som "Ett stycke historia till salu i centrala Uddevalla!". Huset byggdes 1907-1909 av Fredrik Friberg, känd som grundaren av Fribergs herrekipering i Uddevalla.

Familjevillan byggdes om till två lägenheter och träfasaden reveterades omkring år 1950, berättar mäklarfirman.

Använts till korttidsboende
De senaste åren har huset använts för korttidsuthyrning med lägenheter på respektive plan.

Per Fagring säger till Bohusläningen att huset är i sämre skick invändigt än utvändigt. Han konstaterar också att dagens hus inte är i originalutförande.

- Vi har för avsikt att uppföra något som är tjusigt och tidsenligt, som ägarna kommer kämpa för att behålla, säger Per Fagring till tidningen.
---

25 december:


5 januari 2021:

22 mars 2023: