lördag 10 september 2022

NCC får uppdraget bygga översvämningsskydd

Det blir byggjätten NCC som efter upphandling får uppdraget att bygga översvämningsskyddet längs Bäveåns bägge sidor. "Mycket tekniskt utmanande", skriver företaget om projektet.


Idéskiss till hur kajpromenaden vid Bäveån kan komma att se ut.
Illustration: Sydväst

- Vi har stor erfarenhet av att arbeta med komplexa byggprojekt och ser fram emot att tillsammans med Uddevalla kommun skapa nya attraktiva områden för Uddevallaborna, säger Robert Angmyr, produktionschef NCC Infrastructure i ett pressmeddelande.

"Skapar oerhörd attraktivitet"
- Det är viktigt att vi kan klimatanpassa staden för framtiden och samtidigt skapa förutsättningar för centrum att växa med ny bebyggelse i vattennära läge. Nu vänder vi staden mot dess rätta element - vattnet - vilket kommer skapa en oerhörd attraktivitet, säger Per Bäckström, projektchef för stadsutveckling på Uddevalla kommun.

Ny miljö skapas längs kajerna
Både Bäveåns norra och södra sida från Västerbron fram till i höjd med Riverside hotell ska skredsäkras och stabiliseras samt höjas på sina ställen för att klara högre vattennivåer. Samtidigt kommer man att skapa en ny attraktiv miljö längs kajerna och skapa en tillgänglighet för alla som inte finns nu, skriver kommunen.

NCC ska rusta upp befintlig kajpromenad med nya ytskikt. Högvattenskyddet består av spont längs åkanten och skredsäkringsåtgärderna består bland annat av tryckbankar, lättfyllning, bankpålning, stabilisering av massor och marksanering. Utöver detta ingår också ledningsomläggningar och åtgärder på anslutande gator, skriver NCC på sin webbplats.

"Mycket tekniskt utmanande"
Projektet är mycket tekniskt utmanande med bland annat avancerad grundläggning mitt i centrala Uddevalla. Gång- och biltrafik i nära anslutning till projektet ställer stora krav på logistik och god kommunikation med tredje man, skriver företaget vidare.

21 etapper med start vid Riverside
Arbetet är indelat i 21 etapper där politiskt beslut och så kallat avrop på avtalet med NCC krävs inför varje ny del.

- Genom tätt samarbete från tidigt skede kan vi ta tillvara erfarenheter och vår samlade kunskap vilket kortar planeringstiden och ger synergieffekter i etapperna, säger Robert Angmyr på NCC.

Byggstart är beräknad till vintern 2023-2024 men är beroende av beslut från Mark- och miljödomstolen. Starten sker på Bäveåns södra sida i höjd med Riverside hotell, skriver företaget.

NCC: NCC rustar upp kajpromenad i Uddevalla

28 mars 2023: