söndag 19 juni 2022

Yrkesgymnasiet utökar med 200 kvadratmeter

Thoren-ägda Yrkesgymnasiet i Munkedal utökar sina lokaler med 200 kvadratmeter. Utökningen sker inom skolans befintliga fastighet, före detta "Hanssons" i centrum.

Exteriörbild på Yrkesgymnasiet
Ombyggnation av Yrkesgymnasiet har börjat. En del ska stå klart till skolstarten och allt väntas vara helt klart i december, enligt Thorengruppen.
Bild: Thorengruppen

ThorenGruppen driver en mängd olika skolor och utbildningar på olika nivåer, till exempel gymnasiet Thoren Innovation School i Uddevalla.

Anpassning till nya konceptet
För två år sedan övertog ThorenGruppen Lärlingsgymnasiet i Munkedal som då blev en del i koncernens koncept Yrkesgymnasiet. Nu har en ombyggnation av skolan inletts då den ska anpassas till Yrkesgymnasiets koncept och samtidigt utökas med 200 kvadratmeter, skriver Thorengruppen i ett pressmeddelande.

- Vi kommer att få modernare och mer konceptanpassade lokaler. Det blir egna lokaler för elevhälsoteamet, fler grupprum och klassrum och dessutom får vi uppehållsrum där eleverna kan umgås på rasterna och bygga sammanhållning, säger biträdande rektor Martin Hultman.

Yrkesgymnasiet i Munkedal har idag 143 elever fördelade på åtta inriktningar och fem program; Försäljning och service, Bygg-och anläggning, El- och energi, Fordon- och transport samt Industri.