onsdag 11 maj 2022

Textiljakten drog in över 28 ton

Att använda ett plagg dubbelt så länge jämfört med genomsnittet minskar klimatpåverkan med 49 procent. En nytillverkad jacka har i snitt större miljöpåverkan än 393 second hand-jackor. Det är mot denna bakgrund som kampanjen Textiljakten i år genomfördes för tredje året i Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg.

Lastbil med insamlingsföretagets namn framför Wargön Innovations byggnad
Textilierna och kläderna som har samlats in har gått via Wargön Innovation för att sedan tas om hand av välgörenhetsorganisationen Björkåfrihet.
Bild: Uddevalla Energi

Textiljakten samlade i år in 28,7 ton textilier och kläder i de tre städerna under bara tre veckor. Kläderna har samlats in via mellanstadieklasser och i återvinningsboxar samt i vissa bostadsområden

"Lyckat samarbete med Uddevallaborna"
I Uddevalla samlades textilier in av sex skolklasser och via insamling i vissa bostadsområden. Fokus har varit att nå ut brett med budskapet att textil är en värdefull resurs som ska tas omhand, skriver Uddevalla Energi i ett pressmeddelande.

- Vi är glada över ett lyckat samarbete med Uddevallaborna i Textiljakten som tar oss ett steg i den riktningen, säger Anders Gillerstedt, avfallskoordinator på Uddevalla Energi.

Bokenäs skola vann studiebesök
Av de deltagande skolklasserna har en klass från respektive kommun lottats som vinnare och får som pris ett studiebesök hos Wargön Innovation i maj. I Uddevalla vann klass 6 Bokenäs skola.

Återbruk och second hand
Så mycket som möjligt av det som samlats in går till återbruk och säljs via second hand till förmån för välgörande ändamål. Det som inte går till second hand blir material till forskning för att utveckla textila återvinningstekniker eller går till olika stoppnings- eller isoleringsmaterial eller i sista hand energiåtervinning.

UddevallaNyheter: 30 ton målet när Textiljakten hålls för tredje året