tisdag 11 januari 2022

Statliga pengar för fortsatt giftundersökning på Bassholmen

Uppdaterad 15 januari /
Uddevalla kommun får en miljon kronor från Naturvårdsverket för fortsatta undersökningar av den förgiftade marken på Bassholmen. Bidrag ges också för inledande undersökningar av ytterligare två områden i kommunen.

Röda byggnader i naturmiljö med avspärrningsband
Avspärrning på Bassholmen
Bild: Länsstyrelsen i Västra Götaland

Marker som misstänks vara förorenade men som saknar ansvarig part kan få statliga bidrag för undersökningar. Kommunerna ansöker hos Länsstyrelsen som i sin tur ansöker hos Naturvårdsverket.

Område på Bassholmen spärrades av
Förra året beviljades kommunen stöd för inledande undersökningar på Bassholmen, där det bedrivits varv, verkstad och gjuteri under cirka 100 års tid. Undersökningarna visade på blyhalter i nivåer som kan innebära en akut risk för barn som får i sig jord. Kommunen spärrade därför av delar av området den 23 juni.

I år får kommunen en miljon kronor till en så kallad huvudstudie på Bassholmen. Det handlar om fördjupade undersökningar av föroreningarna i jord, grundvatten samt sediment vid Bassholmen, skriver kommunen på sin webbplats.

Undersökningarna kommer att ske i år, troligen med start i juni. Under våren sker planering och upphandling av konsult.

- Vi behöver göra fördjupade undersökningar för att veta vilka saneringsåtgärder som kan bli aktuella på Bassholmen. Det är jätteroligt att vi fått beviljat bidragspengar så att vi kan minska risken för människors hälsa och miljö, säger Anna Karlsson, miljöspecialist på samhällsbyggnadsförvaltningen, till kommunens webbplats.

DDT kan finnas vid gamla handelsträdgårdar
Naturvårdsverket ger också 600 000 kronor till inledande undersökningar av de gamla handelsträdgårdarna i Stenevad  (Ljungskile) och Rosenlund (Äsperöd).

Bägge handelsträdgårdarna har en lång verksamhetstid - från 1930-talet till 1985 respektive 1990 - och här finns risk för att båda områdena är förorenade. Det kan exempelvis röra sig om bekämpningsmedel som DDT, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande..

Sammanlagt får sju projekt i länet stöd i årets tilldelning. Förutom de tre i Uddevalla även tre i Mölndals Stad och ett i Trollhättan.
---15 januari:

3 maj 2022: