tisdag 2 februari 2021

Statligt stöd till giftundersökningar vid Lyckorna kvarn och Bassholmen

Sex projekt i Västra Götaland får pengar från Naturvårdsverket för att genomföra undersökningar av förorenade områden. Två av projekten har Uddevalla kommun som huvudman: Bassholmen och Lyckorna kvarn.

Det går att söka statliga bidrag för att genomföra undersökningar av förorenade områden där det saknas en ansvarig part. Nu är det klart vilka områden som tilldelats pengar för undersökningar under 2021.

Ansökningarna görs av främst kommuner som lämnar in ansökningarna till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen gör en regional prioritering av objekten och söker därefter i sin tur medel hos Naturvårdsverket. Naturvårdverket gör en nationell prioritering och fördelar bidrag till landets länsstyrelser.

Sex projekt i Uddevallas ansökan
Samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla beslutade i september att söka pengar för undersökning av sex objekt. Två av dessa får nu alltså stöd från Naturvårdsverket till inledande undersökningar:

  • Lyckorna Kvarn: Kvarnverksamheten bedrevs från 1814 fram till och med 1960-talet och betning med kvicksilverinnehållande medel har skett.

  • Bassholmen: På fastigheten har det bedrivits bland annat varv, verkstad och gjuteri under cirka 100 års tid. 

Förenings kartläggning grund för inventering
Bakgrunden till kommunens ansökan är en inventering som miljötillsynsenheten gjorde under våren 2020 av gamla nedlagda verksamheter i Uddevalla kommun som kan innebära risker för människors hälsa och miljön.

Enheten utgick vid inventeringen från Uddevalla Varvs- och industrihistoriska förenings genomgång av nedlagda verksamheter från 1800-talet till och med 2000-talet, skriver samhällsbyggnadsnämnden i sitt protokoll från beslutet om ansökan.
---